Humanitaire hulp voor Ethiopische vluchtelingen

Caritas International België Humanitaire hulp voor Ethiopische vluchtelingen

Caritas Ethiopië - Hier verdeelt Caritas Ethiopië bloem, olie, koekjes, bonen, pasta, rijst, zout en zeep onder huishoudens op de vlucht. Ook in buurland Soedan doen ze dit.

Caritas Ethiopië - Hier verdeelt Caritas Ethiopië bloem, olie, koekjes, bonen, pasta, rijst, zout en zeep onder huishoudens op de vlucht. Ook in buurland Soedan doen ze dit.

04/02/2021

Plaats:

Soedan (Gedaref in het oosten van Soedan)

Doelgroep:

30.000 personen (vluchtelingen en lokale gastgemeenschappen)

Budget:

1.579.578 euro

Duur:

01/01/2021 – 31/08/2021

Financiering:

Caritasnetwerk en ACTAlliance:1.569.578 euro; Caritas International: 10.000 euro

Gewapend conflict in Tigray (Ethiopië)

In november 2020 breekt er een gewapend conflict uit tussen de Ethiopische federale overheid en de regionale regering van Tigray. Mensen slaan op de vlucht in eigen land of naar buurland Soedan en dat via verschillende grensovergangen. Op 1 januari 2021 telt het UNHCR 54.000 nieuwe, geregistreerde Ethiopische vluchtelingen in Soedan. De regio waar de mensen toekomen (vooral Kassala  en Gedaref in het oosten) is bergachtig en moeilijk bereikbaar voor hulpverlening. Bovendien is het een arme streek met weinig voorzieningen.

>> LEES OOK: Sprinkhanen, covid en conflict: meer voedselonzekerheid

Zeer kwetsbare vluchtelingen

De gezondheidstoestand van de Tigrayse vluchtelingen baart grote zorgen. Ze komen uit een zeer arme regio in Ethiopië waar al sprake was van ondervoeding, gebrek aan vaccinatie en gepaste zorg voor zwangere vrouwen en jonge moeders. Ze zijn gevlucht voor geweld en dragen de fysieke en psychische gevolgen van dat geweld en van hun vlucht. De schaarse gezondheidscentra ter plaatse moeten dringend hun capaciteit kunnen vergroten, niet alleen voor de vluchtelingen maar ook voor de plaatselijke bevolking. Het dichtstbijgelegen centrum dat zorgen kan bieden na bijvoorbeeld een verkrachting of bij dringende bevallingen bevindt zich op 40 minuten van de Um Rakuba waar de meeste vluchtelingen zijn ondergebracht.

Caritas in actie

Caritas zorgt in de eerste plaats voor water en betere hygiënische omstandigheden. Hygiëne is super belangrijk in de strijd tegen de verspreiding van ziektes, waaronder Covid-19.

Concreet betekent dit onder meer: drinkwatervoorziening, latrines voor huishoudens en gemeenschappen, waterbehandeling (o.m. verdeling van zuiveringstabletten), training rond waterzuivering, douches voor mannen en vrouwen, afvalbakken, handwasplaatsen, sensibilisatie rond hygiëne en verdeling van emmers, zeep, menstruatiemateriaal.

Specifieke noden voor meisjes en vrouwen

Meisjes en vrouwen hebben specifieke behoeften en zijn daarnaast ook vaak het eerste slachtoffer van geweld in conflictsituaties. Daarom willen we hen aangepaste zorg bieden.

  • Meisjes en vrouwen krijgen verzorgingskit op maat (bevalling-pasgeborenekit, moeder- babykit) .
  • We richten vrouwvriendelijke ruimtes in en een gemeenschapscentrum om slachtoffers van geweld op basis van gender in alle sereniteit hulp te kunnen bieden.
  • Maatschappelijk werkers krijgen speciale training om slachtoffers  te begeleiden.
  • We bieden elementaire psychologische vorming aan voor meisjes en vrouwen.
  • Caritas zet een sensibilisatiecampagne op om geweld gericht tegen vrouwen een halt toe te roepen. Genderongelijkheid wordt aangepakt, enerzijds door vrouwen bewust te maken van hun waardigheid en kunnen, anderzijds door jongens en mannen alternatieven aan te reiken voor zinloos geweld. Dit gebeurt onder meer aan de hand van affiches, gespreksgroepen binnen gemeenschappen, rollenspel, steungroepen voor vrouwen.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws