Sprinkhanen, covid en conflict: meer voedselonzekerheid

Caritas International België Sprinkhanen, covid en conflict: meer voedselonzekerheid

Caritas Ethiopië - In december verdeelt Caritas Ethiopië bloem, olie, koekjes, bonen, pasta, rijst, zout en zeep onder 4.680 huishoudens op de vlucht voor het geweld in Tigray.

Caritas Ethiopië - In december verdeelt Caritas Ethiopië bloem, olie, koekjes, bonen, pasta, rijst, zout en zeep onder 4.680 huishoudens op de vlucht voor het geweld in Tigray.

29/01/2021

Plaats:

Ethiopië (Regionale staten Tigray, SNNP, Amhara, Benishangul Gumuz)

Doelgroep:

186.798 vluchtelingen en ontheemden

Budget :

1.656.414 euro

Duur:

01/01/2021 – 31/12/2021

Partner:

Ethiopian Catholic Church – Social and Development Commission (Caritas Ethiopië)

Financiering:

Caritasnetwerk 1.636.414 euro; Caritas International: 20.000 euro

Caritas International België Sprinkhanen, covid en conflict: meer voedselonzekerheid

In november 2020 breekt er een gewapend conflict uit tussen de Ethiopische federale overheid en de regionale regering van Tigray. Mensen slaan op de vlucht in eigen land of naar buurland Soedan. Er kan niet geoogst worden, de economie en voedselhulpstromen worden ernstig verstoord.

Opeenstapeling van crisissen

In Tigray was er al chronische voedselonzekerheid. De uitbraak van de Covid-19 pandemie heeft de situatie alleen maar verergerd. Net als de sprinkhanen: sinds het begin van 2000 zijn sprinkhanenplagen verantwoordelijk voor de ergste verwoesting in 70 jaar van landbouw- en veegronden in Oost-Afrika, in het bijzonder ook in Tigray. En daar komt nu nog eens onrust, geweld en grote onzekerheid bovenop.

>> LEES OOK: Ethiopië: door rampen geplaagd

De samenloop van als deze crisissituaties bedreigt de hele regio en doet vrezen voor een herhaling van een grote voedselcrisis. Volgens de Verenigde Naties hebben minstens 2 miljoen mensen in Tigray humanitaire hulp nodig.

Humanitaire hulpverlening

Samen met het Caritasnetwerk werkt Caritas International in 2021 aan een grootschalige hulpverleningsoperatie voor in totaal 186.798 betrokkenen.

Het accent ligt hierbij op de regionale staat Tigray, maar ook andere regionale staten (SNNP, Amhara, Benishangul Gumuz) kennen etnische conflicten die mensen op de vlucht drijven en ook daar zijn de noden groot. Een deel van de hulp gaat dan ook naar die staten. Een overzicht:

  • Voedsel, water, hygiëne, basisgoederen
    De door Caritas geplande hulp bestaat onder andere uit vitaminerijk voedsel voor 24.465 kinderen jonger dan vijf jaar, water voor 18.645 huishoudens, zeep en watertanks voor handwassen in de strijd tegen Covid-19 voor 24.500 mensen, huishoudgerief, kleren, dekens en matrassen voor 11.472 personen
  • Levensonderhoud 
    Caritas geeft de mensen de mogelijkheid om zelf voedsel te kweken of dringende zaken zelf aan te kopen naargelang hun behoeften. Op de manier herwinnen ze hun autonomie. Onze lokale partner verdeelt zaaigoed onder 16.644 families, schapen en geiten onder 4.985 huishoudens en cash geld onder 7.654 huishoudens.

Vreedzame co-existentie

Een tweede luik van de Caritasinterventie wil de vreedzame co-existentie en sociale cohesie bevorderen van de verschillende etnische groepen die door geweld ontheemd zijn in hun eigen land. Niet alleen religieuze leiders en gezagdragers worden hierbij betrokken maar ook met basisgroepen en gemeenschappen werken we aan dialoog en verzoening.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws