Opvangcentrum in Scherpenheuvel

Caritas International België Opvangcentrum in Scherpenheuvel

© Isabel Corthier

© Isabel Corthier

07/11/2016

Titel:

Opvangcentrum voor asielzoekers in Scherpenheuvel

Plaats:

Scherpenheuvel, Vlaams-Brabant

Duur:

Het opvangcentrum werd geopend op 11 november 2015

Voor wie ?:

144 mannen, vrouwen en kinderen in asielprocedure, met een focus op kwetsbaren

Doel:

De personen in een collectief opvangcentrum krijgen kwaliteitsvolle psychologische, sociale, juridische en administratieve begeleiding die hun autonomie en integratie bevordert. Ze worden kwaliteitsvol opgevangen en leiden een waardig leven.

Context

Caritas heeft in het verleden altijd ingezet op individuele huisvesting van asielzoekers. Naar aanleiding van de massale aankomst van asielzoekers in België in de zomer van 2015, openden we twee collectieve opvangcentra (in Spa en in Scherpenheuvel) om aan de humanitaire vraag tegemoet te komen. Het noodopvangcentrum in Spa werd opnieuw gesloten, in Scherpenheuvel bleven we operationeel.

In maart 2018 besliste de ministerraad echter om alle laatste noodopvangcentra voor asielzoekers te sluiten. Dus ook het opvangcentrum van Scherpenheuvel. De regering kwam later op haar beslissing terug, waardoor het opvangcentrum na een korte sluiting terug open is. In de periode waarin het centrum gesloten was, werden werken uitgevoerd om de toegankelijkheid te verbeteren voor bijvoorbeeld mensen in een rolstoel. Nu vormen de meest kwetsbaren een specifieke doelgroep van het opvangcentrum.

Een kwaliteitsvolle begeleiding

Asielzoekers hebben gedurende hun hele asielprocedure recht op opvang. Dit betekent onderdak, maar ook eten, kledij, medische, sociale en psychologische begeleiding, en toegang tot juridische bijstand, wat zakgeld en beroepsopleidingen.

In Scherpenheuvel begeleidt een team van 25 personen de asielzoekers in hun dagelijkse leven. Het team bestaat uit sociaal werkers, juristen, nachtbegeleiders en logistieke medewerkers. Hun taken gaan van omkadering en begeleiding van de bewoners in hun dagelijkse leven tot het verspreiden van informatie en het oriënteren van de bewoners in het kader van hun noden: integratie van de kinderen op school, steun bij de (her)opbouw van sociale netwerken, opleidingen, werk, zoeken naar een huis…. De psychosociale opvolging van de bewoners wordt ook verzekerd door een individuele begeleiding op maat en indien nodig een aanbod van psychologische ondersteuning, individueel of in groep.

Hulp bij de procedure

Er wordt een bijzondere nadruk gelegd op individuele en kwaliteitsvolle juridische begeleiding. Deze bestaat uit informatie, oriëntatie en advies over de keuzes die mogelijk zijn in het kader van de asiel- of verblijfsprocedure, en over het recht op opvang. Deze begeleiding laat de begunstigde toe de lopende procedure te beheersen, zich betrokken te voelen en beter beslissingen te nemen.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 60% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws