Opvangcentrum in Scherpenheuvel

Caritas International België Opvangcentrum in Scherpenheuvel
07/11/2016

Titel:

Opvangcentrum voor asielzoekers in Scherpenheuvel

Plaats:

Scherpenheuvel, Vlaams-Brabant

Duur:

Het opvangcentrum werd geopend op 11 november 2015

Voor wie ?:

174 mannen, vrouwen en kinderen in asielprocedure

Doel:

De personen in een collectief opvangcentrum krijgen kwaliteitsvolle psychologische, sociale, juridische en administratieve begeleiding die hun autonomie en integratie bevordert. Ze worden kwaliteitsvol opgevangen en leiden een waardig leven.

Context

Caritas heeft in het verleden altijd ingezet op individuele huisvesting van asielzoekers. Naar aanleiding van de massale aankomst van asielzoekers in België in de zomer van 2015, openden we twee collectieve opvangcentra (in Spa en in Scherpenheuvel) om aan de humanitaire vraag tegemoet te komen. Sindsdien is de situatie geëvolueerd en het aantal asielzoekers dat in België aankomt sterk verminderd. Vandaag blijft enkel het centrum in Scherpenheuvel operationeel.

Caritas International kiest ervoor de mens centraal te plaatsen, en dit is ook de leidraad voor onze strategie voor collectieve opvang. De expertise die we gedurende de jaren van individuele opvang van asielzoekers opgedaan hebben, dient als basis. In Scherpenheuvel bieden we een collectieve opvang op mensenmaat, die de betrokken personen een grotere autonomie geeft.

140811car004

Een kwaliteitsvolle begeleiding

Asielzoekers hebben gedurende hun hele asielprocedure recht op opvang. Dit betekent onderdak, maar ook eten, kledij, medische, sociale en psychologische begeleiding, en toegang tot juridische bijstand, wat zakgeld en beroepsopleidingen.

In Scherpenheuvel begeleidt een team van 21 personen de asielzoekers in hun dagelijkse leven. Het team bestaat uit sociaal werkers, juristen, nachtbegeleiders en logistieke medewerkers. Hun taken gaan van omkadering en begeleiding van de bewoners in hun dagelijkse leven tot het verspreiden van informatie en het oriënteren van de bewoners in het kader van hun noden: integratie van de kinderen op school, steun bij de (her)opbouw van sociale netwerken, opleidingen, werk, zoeken naar een huis…. De psychosociale opvolging van de bewoners wordt ook verzekerd door een psychologische hulp indien nodig (groepsdiscussies over de meest geschikte aanpak).

Hulp bij de procedure

Er wordt een bijzondere nadruk gelegd op individuele en kwaliteitsvolle juridische begeleiding. Deze bestaat uit informatie, oriëntatie en advies over de keuzes die mogelijk zijn in het kader van de asiel- of verblijfsprocedure, en over het recht op opvang. Deze begeleiding laat de begunstigde toe de lopende procedure te beheersen, zich betrokken te voelen en beter beslissingen te nemen.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt tot 45% van uw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws