Opvangcentrum in Scherpenheuvel

Caritas International België Opvangcentrum in Scherpenheuvel

Isabel Corthier - De opvang moet altijd gepaard gaan met een menselijke, waardige en kwalitatieve ondersteuning. Caritas verzorgt dit voor de familie in Scherpenheuvel en voor alle bewoners van onze verschillende opvangstructuren in België.

Isabel Corthier - De opvang moet altijd gepaard gaan met een menselijke, waardige en kwalitatieve ondersteuning. Caritas verzorgt dit voor de familie in Scherpenheuvel en voor alle bewoners van onze verschillende opvangstructuren in België.

07/11/2016

Titel:

Collectief opvangcentrum in Scherpenheuvel

Doelpubliek:

165 mannen, vrouwen en kinderen in asielprocedure, met een focus op kwetsbaren

Doel:

De personen in een collectief opvangcentrum krijgen kwaliteitsvolle psychologische, sociale, juridische en administratieve begeleiding die hun autonomie en integratie bevordert. Ze worden kwaliteitsvol opgevangen en leiden een waardig leven.

Plaats:

Scherpenheuvel, Vlaams-Brabant

Duur:

Het opvangcentrum werd geopend op 11 november 2015

Context: van urgentie naar kwetsbaarheid

Caritas heeft in het verleden altijd ingezet op individuele huisvesting van verzoekers om internationale bescherming (asielzoekers). Naar aanleiding van de massale aankomst van deze verzoekers in België in de zomer van 2015, openden we twee collectieve opvangcentra (in Spa en in Scherpenheuvel) om aan de humanitaire vraag tegemoet te komen. Het noodopvangcentrum in Spa werd opnieuw gesloten, in Scherpenheuvel bleven we operationeel.

In maart 2018 besliste de ministerraad echter om alle laatste noodopvangcentra te sluiten. Dus ook het opvangcentrum van Scherpenheuvel. De regering kwam later op haar beslissing terug, waardoor het opvangcentrum na een korte sluiting terug open is. In de periode waarin het centrum gesloten was, werden werken uitgevoerd om de toegankelijkheid te verbeteren voor bijvoorbeeld mensen in een rolstoel. Nu vormen de meest kwetsbaren een specifieke doelgroep van het opvangcentrum.

Caritas International België Opvangcentrum in Scherpenheuvel©Isabel Corthier

Activiteit: een kwaliteitsvolle begeleiding op maat

Verzoekers om internationale bescherming hebben gedurende hun hele asielprocedure recht op opvang. Dit betekent onderdak, maar ook eten, kledij, medische, sociale en psychologische begeleiding, en toegang tot juridische bijstand, wat zakgeld en beroepsopleidingen. In Scherpenheuvel begeleidt een team van 25 personen iets meer dan 150 bewoners in hun dagelijkse leven.

Het multidisciplinaire team is 24/7 aanwezig en hun vaardigheden zijn net zo gevarieerd als de behoeften van de bewoners.

>> MEER GETUIGENISSEN: Focus op de meest kwetsbaren: “Alles is moeilijker in een rolstoel.”

Het team bestaat uit sociaal werkers, juristen, nachtbegeleiders en logistieke medewerkers. Hun taken gaan van omkadering en begeleiding van de bewoners in hun dagelijkse leven tot het verspreiden van informatie en het oriënteren van de bewoners in het kader van hun noden.

“We bieden aan onze bewoners een woonplek in een open, familiale sfeer en omringen hen met de nodige juridische, psychosociale en medische zorgen”, vertelt Judith Bosch, die het opvangcentrum leidt. Samen met hen werken we rond zelfredzaamheid, een vaardigheid die nodig is om een start te kunnen maken in onze samenleving.”

Focus: hulp bij de asielprocedure

De personen in het centrum hebben allemaal internationale bescherming aangevraagd in België. Ze bevinden zich in een kwetsbare situatie en krijgen onderdak gedurende hun volledige asielprocedure, die tussen de 4 en de 18 maanden duurt.

Er wordt een bijzondere nadruk gelegd op individuele en kwaliteitsvolle juridische begeleiding. De steun van het Caritas-team bestaat uit informatie, oriëntatie en advies over de keuzes die mogelijk zijn in het kader van de asiel- of verblijfsprocedure, en over het recht op opvang. “Deze begeleiding stelt de bewoner in staat om de lopende procedure te begrijpen, zich betrokken te voelen en beter beslissingen te nemen”, besluit Judith Bosch.

Meer informatie

Contacteer de verantwoordelijke? Vind hier de contactgegevens van Judith Bosch

Volg het dagelijkse leven van het centrum via de lokale facebookpagina “Opvangcentrum van Caritas International in Scherpenheuvel”

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws