Updates van onze teams in Indonesië

Caritas International België Updates van onze teams in Indonesië

Putu Sayoga/Redux for CRS

Putu Sayoga/Redux for CRS

25/10/2018

Na de aardbevingen en tsunami in Sulawesi, wordt de schade opgemeten. Huizen, scholen en ziekenhuizen zijn verwoest. De stroom is uitgevallen. Wegen zijn geblokkeerd. Het aantal doden, gewonden en daklozen is torenhoog. Caritas-medewerkers zijn ter plaatse en houden u op de hoogte van de noodhulpacties die met uw giften gerealiseerd kunnen worden.

25 oktober 2018 - humanitaire hulp en plannen voor heropbouw

Bijna een maand na de ramp dooft de media-aandacht voor Sulawesi geleidelijk uit, maar de noden van de mensen ter plaatse niet. De aardbevingen en tsunami herleidden hun thuis tot puin, hun leven tot overleven. Er rest hen een lange weg, die Caritas samen met hen zal afleggen.

Het komende half jaar zal Caritas blijven focussen op levensreddende hulp zoals voedsel en tijdelijk onderdak in de zwaarst getroffen gebieden. Daarnaast helpen we de gemeenschappen met de heropbouw van een waardig leven, op een duurzame manier. Concreet gebeurt dit bijvoorbeeld door het herstellen van de huizen die nog te redden vallen en door psychosociale steun, zodat de overlevenden het verlies van geliefden een plaats kunnen geven.

Om de hulp efficiënt te laten verlopen en zo veel mogelijk mensen te bereiken, blijft Caritas nauw samenwerken met andere hulporganisaties ter plaatse.

16 oktober 2018 - verdeling noodhulpgoederen gaat verder

Caritas en haar partnerorganisaties hebben momenteel 9 gebieden in de districten Palu, Siggi en Donggala als prioritair aangeduid. Caritas verdeelt dringende hulpgoederen aan meer dan 10.000 gezinnen en zodra de lokale markt het toelaat, ook cash geld zodat gezinnen zelf benodigdheden kunnen aankopen.

Tegen eind deze week hebben onder meer 6.000 gezinnen voedsel, een WASH kit (zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta, handdoek, maandverband en detergent) en non-food items ontvangen (muggennetten, lakens, slaapmatten, handdoek, jerrycan).

Caritas International België Updates van onze teams in Indonesië
Vrijwilligers verpakken hulpgoederen in Santa Maria Catholic Church Hall in Palu, Indonesië

De schade aan huizen verschilt van streek tot streek. 80% van de huizen in de kuststreek zijn vernield. 9.900 gezinnen hebben tegen het eind van deze week tentzeil ontvangen. Liquefactie (of liquificatie), het vloeibaar worden van de aarde, heeft huizen en structuren soms erg ver verplaatst. Er zijn nog geen richtlijnen over hoe in die gevallen landeigendom afgebakend moet worden, te bepalen wat van wie is.

12 oktober 2018 - transport blijft moeilijk

Momenteel zitten nog steeds duizenden mensen vast in onbereikbaar gebied. Voedsel en water zijn  schaars. Het blijft moeilijk om goederen over te brengen vanuit nabijgelegen regio’s omwille van strenge procedures.

Caritas Indonesië heeft de afgelopen week een evaluatie van de noden gemaakt en alles gedaan binnen haar mogelijkheden om te helpen met voedsel, water, medische zorg en dekens: onder meer in Palu: 50 gezinnen kregen 50 kg rijst, olie, water, ingeblikte sardines, pampers, 550 gezinnen dekens, hygiënekits, emmers, matten, sarongs en ingeblikte sardines. 1.036 gezinnen kregen voedselpakketten, 1.000 gezinnen drinkwater. Verschillende medische teams (dokters, verpleegsters, vroedvrouwen) van Caritas helpen waar het kan, desnoods ook in open lucht.

Eerstdaags volgt een uitgewerkt noodhulpprogramma voor de meest kwetsbare slachtoffers voor de komende drie maanden, complementair met de overheidshulp en hulporganisaties op het terrein.

Caritas International België Updates van onze teams in Indonesië

8 oktober 2018 - elektriciteit keert geleidelijk aan terug

Caritas heeft ondertussen nog 7 ton rijst, 500 dozen met drinkwater, 250 pakken met dekens, hygiënekits, emmers, zeilen, matten, sarongs en ingeblikte sardines naar Palu overgebracht. Aankopen gebeuren in Makassar (hoofdstad van Sulawesi) omdat de steden rond Palu niet over genoeg voorraden beschikken. De elektriciteit bevoorrading komt terug op gang in Palu stad. Sommige benzinestations zijn terug open maar er staan lange rijen.

Uit een evaluatie van de noden door de lokale Caritas blijkt nog eens dat er grote vraag is naar onderdak, proper water en voedsel, vooral dan voor kinderen onder de vijf jaar. De mensen kunnen zich moeilijk verplaatsen omdat er niet genoeg benzine is, de wegen versperd zijn en er veiligheidsproblemen zijn, wat de toegang tot noodhulp bemoeilijkt. “Er zijn nog steeds schuilposten die geen hulp hebben gekregen omdat ze verspreid liggen over hooggelegen plaatsen”, Rudy Raka, Caritasmedewerker, vanuit Palu City.

5 oktober 2018 - grote humanitaire noden

Een week na de aardbevingen en tsunami, is het officiële dodental van deze ramp opgelopen tot 1.558. Daarnaast wachten 1,5 miljoen mensen op hulp.

“In het dorp Jonohoge, moest ik heel snel veel mensen interviewen om te begrijpen hoeveel en wat voor hulp nodig was”, vertelt Fatwa Fadillah, een van de medewerkers van Caritas ter plaatse. “Ik herinner me een vrouw. Haar naam weet ik niet, maar haar gezicht en verhaal zullen me altijd bijblijven. Ze huilde toen ik met haar sprak. Ze hield haar baby van 3 maanden vast. Haar vierjarige speelde wat verderop.”

Voor medewerkers zoals Fatwa, die in de zwaar getroffen stad Palu werkt, is de noodhulp ook persoonlijk. Dit land is zijn thuis.

Caritas International België Updates van onze teams in Indonesië

4 oktober 2018 - coördinatie en medische teams

Caritas Indonesië zal een coördinatiecentrum opzetten in Makassar om vandaaruit hulp te bieden. Vrijdag komen nieuwe vrijwilligers toe vanuit Jakarta. Ondertussen is ook een Caritasvrachtwagen  met voedsel en water in Palu aangekomen. Transport blijft een grote uitdaging: vernielingen en een tekort aan benzine maken dat hulpverleners te voet moeten proberen de slachtoffers te bereiken.

De mensen hebben voedsel nodig, onderdak maar vooral ook medische hulp. Ziekenhuizen barsten uit hun voegen en de hygiënische omstandigheden zijn catastrofaal. Medische teams van Caritas helpen waar het kan, desnoods ook in open lucht. Het telefoonnetwerk is gedeeltelijke verstoord en vele straten zijn nauwelijks toegankelijk wat het werk bemoeilijkt. Vandaag komen er nog eens 40 dokters, verpleegsters, vroedvrouwen en apothekers in Palu aan. Het Caritasteam zal samenwerken met lokale ziekenhuizen en mobiele klinieken.

3 oktober 2018 - snelle respons

Momenteel is Caritas aanwezig in Palu voor een assessment. Samen met de lokale overheid en andere hulporganisaties verzamelen ze de nodige informatie om de hulp te kunnen afstemmen op de noden. Essentiële noden van de getroffen bevolking die tot nu toe geïdentificeerd werden zijn voedsel, non-food items, drinkbaar water, onderdak, hygiëne kits en noodlatrines, en psychosociale steun.

Er zijn twee kleine Caritasorganisaties op het eiland Sulawesi: in Manado en Makassar. Zij liggen geografisch dicht bij het getroffen gebied en zijn dan ook het meest geschikt om aan de eerste noden tegemoet te komen. Hiervoor krijgen ze steun van Caritas Indonesië en Caritas Verenigde Staten (CRS), die personeel naar Sulawesi hebben gestuurd. Caritas International België heeft ook € 40.000 vrijgemaakt voor de eerste hulp en noden ter plaatse.

Caritas steunt op haar lokale en wereldwijde netwerk om deze crisis aan te pakken, maar de noden zijn enorm en de middelen onvoldoende.

Doe een gift via ons onlineplatform, op ons rekeningnummer BE88 0000 0000 4141 met de mededeling “5986 INDONESIE” of op www.1212.be

Caritas International België Updates van onze teams in Indonesië

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten