Reactie: De verantwoordelijkheid om te beschermen

Caritas International België Reactie: De verantwoordelijkheid om te beschermen

CAFOD

CAFOD

15/02/2018

Onthullingen over het onaanvaardbare gedrag van enkele “humanitairen” wijzen een hele sector op haar verantwoordelijkheden. Om te beginnen de verantwoordelijkheid om de meest kwetsbaren aan wie we hulp verlenen te beschermen. Caritas vormt hierbij geen uitzondering op de regel.

De golf van onthullingen van de afgelopen 10 dagen roept terecht onbegrip en woede op. Niet alleen bij het grote publiek, bij onze sympathisanten en bij de overheden – zowel in het Noorden als in het Zuiden – maar ook bij de medewerkers en andere actoren in de sector. Inclusief binnen Caritas.

Onthullingen stellen vragen bij onze praktijk

“Voormalige medewerkers van Caritas International hebben me afgelopen vrijdag gemeld dat de Belg die bij deze zaak betrokken is, voor onze organisatie heeft gewerkt. Na een eerste intern onderzoek blijkt dat deze persoon inderdaad van medio 1995 tot 1999 de functie van logistiek medewerker heeft bekleed op ons hoofdkantoor in Brussel, als onderdeel van een detachering van de Belgische strijdkrachten, overeengekomen binnen het kader van het herstructureringsplan Delcroix,” aldus François Cornet, directeur van Caritas International in België. “Dit nieuws kwam als een schok. We hebben de voorbije week geprobeerd om zoveel mogelijk mensen te spreken die in die tijd, bijna 25 jaar geleden, met hem hebben samengewerkt. De personen met wie we gesproken hebben, geven aan nooit op de hoogte geweest te zijn van toenmalige soortgelijke strafbare feiten. De functie die hij uitoefende, hoofdzakelijk in Brussel, voorzag slechts in enkele korte logistieke missies naar het buitenland. Maar we blijven dit verder onderzoeken met voormalige medewerkers en onze partners om een ​​volledig beeld te krijgen en de nodige conclusies te trekken.”

Nultolerantie

Caritas heeft niet op deze onthullingen gewacht om te kiezen voor een nultolerantie voor elke schending van de Deontologische Code betreffende fraude, misbruik, intimidatie en andere wanpraktijken. Deze Code geldt voor al onze werknemers en vrijwilligers. Caritas beschikt al vele jaren over een procedure die ingaat vanaf de werving van haar werknemers en loopt tijdens de volledige duur van hun missie om dergelijke wanpraktijken te voorkomen en te signaleren, om zo de bescherming te garanderen van de kwetsbare mensen die een beroep doen op ons. In het buitenland werken wij voornamelijk met onze lokale partners. Wanneer wij een expat uitzenden, geven wij systematisch de voorkeur aan een detachering van medewerkers met hun gezinsleden.

De feiten van de afgelopen dagen vragen echter om antwoorden en acties. Caritas hernieuwt vandaag haar verbintenis om elke klacht met de grootste ernst te onderzoeken en noodzakelijke maatregelen te nemen ter bescherming van de belangen van de slachtoffers van crisis, conflict en armoede waarover haar medewerkers zich ontfermen. De eerste lessen van het huidige schandaal wijzen erop dat een systematische, sectoriële benadering en informatie-uitwisseling nodig is.

Verantwoording

Tot slot. Wij betreuren het dat wanpraktijken van een minderheid zonder scrupules het engagement besmeurt van de duizenden mensen die in de humanitaire sector werken en zich dagelijks inzetten voor zij die niet zonder hun aanwezigheid zouden kunnen. Verantwoording tegenover hen gaat gepaard met de morele plicht om hulp te bieden die voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen, om elke vorm van misbruik te voorkomen en om stappen te ondernemen tegen elke schending van het respect en de bescherming van de persoon.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten