Coronavirus: een crisis te veel in het Midden-Oosten?

Caritas International België Coronavirus: een crisis te veel in het Midden-Oosten?

Kristina Eberle/Caritas - Het wereldwijde Caritas-netwerk zorgt samen met lokale partners ervoor dat niemand achterblijft in deze grote gezondheidscrisis. Ook in het Midden-Oosten! Hier voedselbedeling in Aleppo, Syrië.

Kristina Eberle/Caritas - Het wereldwijde Caritas-netwerk zorgt samen met lokale partners ervoor dat niemand achterblijft in deze grote gezondheidscrisis. Ook in het Midden-Oosten! Hier voedselbedeling in Aleppo, Syrië.

29/04/2020

Stel je de huidige gezondheidscrisis in België voor, in combinatie met een conflict dat al negen jaar aanhoudt of een ongeziene economische diepte. Voor Syrië en Libanon is deze pandemie een crisissituatie binnen een bestaande crisis. Terug van een missie ter plaatsen spreekt Sébastien Dechamps, noodhulpexpert in het Midden-Oosten voor Caritas International, over de uitdagingen die Covid-19 in landen als Syrië, Libanon, Irak en Palestina met zich meebrengt.

“Gezondheidscrisissen, en deze COVID-19 in het bijzonder, hebben een vreselijke impact op grote delen van de bevolking die de wanhoop nabij is, en veelal in immense armoede leeft.” Sébastien zet de toon: de situatie is ernstig.

Ontoereikende gezondheids- en hygiënemaatregelen

De quarantainemaatregel, als beschermingswapen tegen de verspreiding van het virus, is moeilijk toepasbaar in de context van grote armoede waarin het Midden-Oosten zich bevindt. “Voor de overgrote meerderheid is het een kwestie van overleven. Als ze een dag niet werken, zullen ze de volgende dag niet eten. De keuze is: het risico nemen op besmetting of accepteren dat er de volgende dag geen eten op tafel komt. Een keuze die snel gemaakt is.”

Caritas International België Coronavirus: een crisis te veel in het Midden-Oosten?©Isabel Corthier – Vrouwen uit het vluchtelingenkamp in Moussa vertrekken naar hun werk voor een erbarmelijk loon. (Libanon, 2019)

>>IK DOE EEN GIFT VOOR HET CORONAVIRUS HULPFONDS VAN CARITAS

 

Bovendien, “Als je in een zeer drukke omgeving woont, is het onmogelijk om mensen fysiek twee meter uit elkaar te houden”, voegt Sébastien toe. “Ik denk bijvoorbeeld aan Gaza met 2 miljoen inwoners op een microscopisch klein gebied. Je kunt niet praten over physical distancing als je in een dergelijke grote gevangenis leeft.” Dit geldt voor Syrische steden, maar ook die in Libanon. Veel mensen vonden er hun toevlucht en delen er kleine, vaak onhygiënische woningen of tijdelijke onderkomens.

De hygiëneregels roepen ook vragen op. Begin april sprak Safaa, een inwoner van Mleiha in Syrië, haar bezorgdheid al uit over zichzelf en haar kinderen: “We kunnen ons nauwelijks basisproducten zoals zeep of luiers voor mijn jongste dochter veroorloven. We proberen ons zoveel mogelijk te beschermen tegen de ziekte met alles wat we hebben.” Sindsdien is de situatie alleen maar verergerd.

Systemen van gezondheidszorg in crisissituaties

“De straten van Beiroet zijn stil. De hele dag en nacht kan ik mijn deuren en ramen open houden en ik hoor niets. Het leven in deze drukke stad staat nu stil”, zegt Alison Heron, inwoner van Beiroet. “We vrezen dat het gezondheidssysteem dit niet aankan”, vervolgt ze. En terecht: de druk op de gezondheidszorg neemt alleen maar toe. Al sinds februari dreigden ziekenhuizen te sluiten wegens een gebrek aan middelen.

>> LEES OOK: Economische crisis maakt Libanezen nog kwetsbaarder 

 

In het nabijgelegen Syrië is de situatie niet beter. “De medische infrastructuur kan onmogelijk aan de bestaande behoeften beantwoorden. Ze heeft enorm geleden onder het conflict dat al negen jaar aanhoudt. Ziekenhuizen zijn vernietigd en dokters zijn het land ontvlucht”, legt Sébastien uit.

Caritas International België Coronavirus: een crisis te veel in het Midden-Oosten?©Devisme Gaetan/Caritas International.be – Tartous, Syrië (maart 2020)

Gespannen politieke situatie

“Het conflict in Syrië werd niet beëindigd ondanks de oproep van de VN tot een staakt-het-vuren. Ook de situatie in Irak en Palestina is zeer gespannen. Deze crisis kan de al bestaande spanningen zelfs nog verergeren. Het kan ertoe leiden dat mensen doorgaan met vechten, plunderen, … om te overleven. In een regio die op sommige plaatsen nog steeds een oorlogsscène is, is de toegang voor humanitaire organisaties zoals Caritas uiterst problematisch.” Ook in Libanon slaat de politieke crisis toe en raakt het heel veel mensen, maar Caritas blijft de meest kwetsbaren helpen.

Humanitaire hulp onderweg?

In Libanon is Caritas een van de belangrijkste ngo’s in het land en maakt ze deel uit van het nationale informatieoverdracht- en responssysteem. In Syrië blijft Caritas dicht bij de bevolking en maakt haar bewust. “Door middel van sensibiliseringscampagnes over het virus. De kerknetwerken en Caritas in het bijzonder hebben veel ervaring in communicatie, bewustmaking en sensibilisering”, legt Sébastien uit. Bovendien past het Caritas-netwerk zich aan: “Meerdere keren per dag je handen wassen is voor sommige mensen een luxe. We moeten deze realiteit onder ogen zien en de humanitaire hulp op basis van deze contexten vormgeven. Hier bouwt het Caritas-netwerk momenteel aan.”

Caritas International België Coronavirus: een crisis te veel in het Midden-Oosten? ©Caritas – Hulp bieden aan ontheemden in kampen ten noorden van Idlib in Syrië.

Onze partners verdelen ook hygiënekits met zeep, handdoeken en ontsmettingsmiddel. Daarnaast komt met de algemene prijsstijging de honger voor veel gezinnen. Voor hen organiseert Caritas voedselhulp door voedselpakketten uit te delen of hen directe financiële steun te bieden.

Caritas helpt slachtoffers van de pandemie

In België doet Caritas International er momenteel alles aan om de sociale begeleiding en de bescherming van de mensen binnen haar opvangstructuren te verzekeren. We blijven hulp bieden waar nodig, vooral dan aan de meest kwetsbaren.

Buiten de boven vermelde landen is het Caritasnetwerk eveneens actief in de strijd tegen het virus in meer dan 100 landen. DR Congo, Rwanda, Zimbabwe, Venezuela bijvoorbeeld, of dichter bij huis in Italië, waar mobiele teams helpen bij het opsporen van zieken, noodopvang organiseren, voedsel uitdelen, enz … Als antwoord op deze wereldwijde noodsituatie hebben Caritas International en de zes andere leden van het 12-12 Consortium een gezamenlijke oproep tot solidariteit gelanceerd onder de naam COVID 12-12. Deze oproep zal ons hopelijk in staat stellen de nodige middelen te verzamelen om de meest kwetsbare mensen te helpen.

Elke minuut telt om levens te redden! Je hoeft het huis niet te verlaten, steun het Coronavirus Hulpfonds via ons online platform of op het rekeningnummer BE88 0000 0000 4141 met de mededeling “Coronavirus 005”. Caritas International België Coronavirus: een crisis te veel in het Midden-Oosten?

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten