In verbondenheid: jaarverslag 2021

Caritas International België In verbondenheid: jaarverslag 2021

Dankjewel aan iedereen die onze visie en missie in de praktijk brengt en die helpt om ze uit te dragen. Dit jaarrapport geeft jullie een beknopt idee van wat we in 2021 hebben gerealiseerd. - Isabel Corthier

Dankjewel aan iedereen die onze visie en missie in de praktijk brengt en die helpt om ze uit te dragen. Dit jaarrapport geeft jullie een beknopt idee van wat we in 2021 hebben gerealiseerd. - Isabel Corthier

22/07/2022

“Het besef van samenhorigheid, verbondenheid met de andere, en de bereidheid om daarvan de consequenties te dragen zijn meer dan ooit belangrijk want alleen redden we het niet. Solidariteit en rechtvaardigheid daar draait het om. Deze waarden vormen de kern van al onze activiteiten”, zegt François Cornet, directeur van Caritas International. Kijk in ons jaarrapport hoe we dit alles vertaalden in acties in 2021.

De ontwikkeling van vaccins tegen het coronavirus heeft velen van ons de hoop gegeven om terug te keren naar een normaal leven. Het jaar 2021 bleek gecompliceerder uit te vallen dan voorzien. We zagen varianten van Covid-19 opduiken, België en andere landen werden getroffen door overstromingen of stormen, de armoede nam toe in de wereld, er waren diverse oorlogen en conflicten. Zonder de oorlog in Oekraïne te vergeten die nog altijd volop bezig is. Al die gebeurtenissen brachten onze zekerheden aan het wankelen.

Caritas International België In verbondenheid: jaarverslag 2021

Graanopslagplaats en molen in gemeenschap Murwi, Cibitoke, Burundi. Binnen het EMMo-programma werken we hier aan een verbeterde familiale landbouw en de versterking van de landbouwcoöperaties met het oog op meer voedselzekerheid. - Isabel Corthier

2021 IN EEN NOTENDOP

2021 was het jaar van 70 jaar solidair engagement van het Caritas-netwerk. Aanvankelijk telde het netwerk 13 leden. Nu zijn er 162 organisaties actief in de hele wereld, waaronder Caritas in België (zie p. 7-8). Dankzij dit wereldwijde netwerk kan Caritas essentiële noden bevredigen in noodsituaties, tijdens oorlogen en tijdens langdurige crisissen. In 2021 deden we humanitaire interventies in Haïti (na een aardbeving in het zuidwesten van het land), de DR Congo (Goma en Zuid-Kivu), Ethiopië (noodhulp in Tigray), Soedan en Syrië (zie p. 8-10).

Caritas werkt in het buitenland samen met plaatselijke gemeenschappen om gezamenlijk de risico’s van catastrofes te verminderen. Er ontstaan spaar- en kredietgroepen, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en solidariteit, die kansen geven aan iedereen. Ons nieuwe vijfjarenprogramma 2022-2027 legt sterk de klemtoon op sociale cohesie; het wordt ondersteund door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD) en is uitgewerkt in samenwerking met de Commission Justice & Paix (zie p. 11-13).

Caritas International België In verbondenheid: jaarverslag 2021

Voorstelling van de educatieve tool ‘Walk in my shoes’ op 25 oktober 2021 in aanwezigheid van staatsecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi en twee klassen middelbare scholieren die meteen virtueel het parcours van jonge vluchtelingen konden meebeleven.- Justice & Paix

Onze broeders en zusters in kwetsbare situaties staan ook centraal in onze sociale programma’s en onthaalprojecten. Begeleiding op maat en de betrokkenheid van een groep of de gemeenschap zijn essentieel. Het is niet verbazend dat niet-begeleide minderjarige vreemdelingen een doelgroep worden die steeds meer aan bod komt bij onze acties, zelfs wanneer deze minderjarigen gewoon ‘in transit zijn’ in ons land (zie p. 14-20). « Walk in my shoes », een ernstig interactief spel van ons team Educatie tot burgerschap, illustreert perfect wat onze benadering is: de persoon leren kennen die schuil gaat achter de ‘veronderstellingen’ (zie p. 13). Dat is ook wat onze solidaire onthaalgroepen doen wanneer ze vluchtelingen opvangen en begeleiden die in België zijn hervestigd. In het kader van onze eerstelijnszorg richt Caritas International zich ook tot iedereen die uit het buitenland naar hier is gekomen, los van zijn haar of statuut. In 2021 volgden we 596 dossiers van vrijwillige terugkeer op (zie p. 20).

2021 IN cijfers

 • 70 jaar solidair engagement voor de menselijke familie (zie p. 7)
 • 14.000 slachtoffers van de aardbeving in Haïti konden rekenen op directe steun van Caritas (zie p. 8)
 • Van de 529 hervestigde mensen van Syrische afkomst van 16 jaar of ouder, hebben 476 mensen één of meer keer deelgenomen aan de workshops van Caritas International (zie p.19)
 • 137 personeelsleden die zich enthousiast inzetten voor de meest kwetsbaren. (zie p.21)
Caritas International België In verbondenheid: jaarverslag 2021

FINANCIEEL OVERZICHT

Inkomsten 2021*

 • Institutionele fondsen: € 21.873.103,21 (73,20%)
 • Giften en legaten: € 6.082.438,27 (20,35%)
 • Andere: € 1.927.942,90 (6,45%)
Caritas International België In verbondenheid: jaarverslag 2021

Uitgaven 2020*

 • Asiel & migratie: € 14.159.999,00 (47,34%)
 • Noodhulp & ontwikkeling: € 10.779.325,00 (36,05%)
 • Werkingskosten: € 3.779.438,78 (12,64%)
 • Communicatie & mobilisatie: € 1.185.875,00 (3,9%)

WIL JE GRAAG HET HELE JAARVERSLAG 2021 LEZEN?

De digitale versie van ons jaarverslag 2021 kan je vinden in de rubriek publicaties. In naam van heel ons team danken wij jullie voor jullie onmisbare bijdragen tot onze talrijke interventies.

Wil je graag het jaarverslag op papier ontvangen? E-mail dan je adres naar Denis Bouwen (d.bouwen@caritasint.be) of stuur een briefje naar Caritas International, Denis Bouwen, Liefdadigheidsstraat 43, 1210 Brussel.*

Resultaat zoals voorgelegd door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van juni 2022 (zie p. 29).

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten