Lokale acties, globale lessen: de kwetsbaarheid overwinnen in DR Congo

Caritas International België Lokale acties, globale lessen: de kwetsbaarheid overwinnen in DR Congo

©Isabel Corthier

©Isabel Corthier

16/11/2021

Ontdek “Lokale acties, Globale lessen”, een nieuwe publicatiereeks omtrent de initiatieven opgezet door het Caritas-netwerk in samenwerking met gemeenschappen die geconfronteerd worden met conflicten, rampen en armoede. Deze eerste uitgave belicht onze ervaringen met het werken met mensen die getroffen zijn door complexe crises in DR Congo.

Met “Lokale acties, globale lessen” willen we de aandacht vestigen op lokale bevindingen die hun belang hebben in het brede veld van humanitaire hulp, duurzame ontwikkeling en bescherming van rechten.

Deze publicatie belicht analyses en getuigenissen van het jarenlange engagement van het Caritas-netwerk voor gemeenschappen die in crisissituaties leven in DR Congo. Ze stelt passende en duurzame oplossingen voor om het hoofd te bieden aan de grote uitdagingen van eenmalige crisissen, volksverhuizingen en wijdverbreide schendingen van rechten.

Deze kunnen in drie punten worden samengevat:

  • de financiering aanpassen aan complexe crisissen door ze flexibeler, duurzamer en toegankelijker te maken voor lokale actoren;
  • ondersteuning en evaluatie van holistische en duurzame benaderingen (triple nexus[1]) ter ondersteuning van bevolkingsgroepen die getroffen zijn door complexe crisissen;
  • lokale initiatieven versterken die ijveren voor conflictpreventie, vredesopbouw, toegang tot justitie en belangenbehartiging.

>> LEES de volledige publicatie: LAGL – De kwetsbaarheid overwinnen in DR Congo

2021: opnieuw een bijzonder moeilijk jaar voor de Congolese bevolking

2021 is een bijzonder moeilijk jaar geweest voor de Congolese bevolking die te kampen had met een combinatie van eenmalige en langdurige crisissen. De aanhoudende gewapende conflicten, sociaaleconomische kwetsbaarheden en de gevolgen van COVID-19 hebben de voedselonzekerheid en de reeds bestaande kwetsbaarheden van gezinnen en gemeenschappen ernstig verergerd.

D.R. Congo: 5 belangrijke statistieken in 2021

  • De aanhoudende onveiligheid in delen van het land kostte het leven aan 1.381 Congolese burgers in de eerste drie kwartalen van 2021.[2]
  • Congo vangt momenteel 5,4 miljoen intern ontheemden op – het op één na hoogste cijfer ter wereld. De overgrote meerderheid (99%) is gevlucht voor conflicten en geweld in de provincies.[3]
  • Ongeveer 27,3 miljoen mensen leven in voedselonzekerheid, van wie bijna 7 miljoen lijden aan acute honger.[4]
  • Congo behoort tot de tien landen die wereldwijd het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering.[5]
  • Het wereldwijde humanitaire plan van de VN voor Congo (2 miljard $) werd in 2021 slechts voor 32,5% gefinancierd. Dat is een duidelijke neerwaartse trend sinds 2015 (64% financiering) die in schril contrast staat met de groeiende toename van de geïdentificeerde behoeften.[6]

Lokale verankering en reactievermogen: de pijlers van de noodinterventies van Caritas

De respons van het Caritas-netwerk op noodsituaties is gebaseerd op twee pijlers:

  • lokale verankering, waardoor gemeenschappen zich kunnen voorbereiden op crisissituaties;
  • de capaciteit om snel en flexibel in te grijpen bij de getroffen bevolkingsgroepen.

De toezeggingen in het kader van de ‘Grand Bargain’ [7] over de plaatsgebondenheid van de hulp zouden als kompas moeten dienen om deze humanitaire acties in de D.R. Congo en elders te verbeteren.

Caritas International België Lokale acties, globale lessen: de kwetsbaarheid overwinnen in DR Congo

Het team van Caritas Development Bukavu staat bekend om zijn nauwe band met gemeenschappen die kwetsbaar zijn voor crises in Zuid-Kivu © Caritas International België

Caritas’ beschermingsmodel voor gemeenschappen in afgelegen gebieden in Zuid-Kivu

Het Caritas-netwerk in DR Congo is ervan overtuigd dat de verdediging van de mensenrechten en de consolidatie van de sociale cohesie essentiële voorwaarden zijn voor de inclusieve ontwikkeling van gemeenschappen, alsook voor de preventie van conflicten die schendingen en humanitaire noden veroorzaken. De lokale gemeenschapsorganisatiecomités (CLOC)-methodologie in Zuid-Kivu, ontwikkeld door Caritas Bukavu, Kasongo en Uvira met de steun van Caritas Spanje, ondersteunt op gemeenschap gebaseerde en gecontextualiseerde antwoorden op deze uitdagingen voor vrede en rechtvaardigheid.

Caritas International België Lokale acties, globale lessen: de kwetsbaarheid overwinnen in DR Congo

CLOC-leden voor hun kantoor in Luntukulu, Zuid-Kivu © Caritas International België

Triple nexus in DR Congo: naar duurzame oplossingen voor bevolkingsgroepen die getroffen zijn door complexe crisissen

In DR Congo en daarbuiten bevordert het Caritas-netwerk holistische en systemische antwoorden (“triple nexus” [1]) om op duurzame wijze tegemoet te komen aan de noden en verwachtingen van bevolkingsgroepen die door complexe crisissen worden getroffen. Dit is bijvoorbeeld het geval in de provincies Zuid-Kivu en Centraal-Kasaï, waar Caritas International België en haar partners gastgemeenschappen, ontheemden en repatrianten steunen bij de wederopbouw van hun leven en hun samenleving.

Caritas International België Lokale acties, globale lessen: de kwetsbaarheid overwinnen in DR Congo

Caritas leidt jongeren op die participatieve theatervoorstellingen organiseren over het thema sociale cohesie. Bedoeling is het sensibiliseren van gemeenschappen in Bitale, Zuid-Kivu © Nyiragongo Ngoma Productions / Caritas International België

>> Wil je de volgende editie van “Locale Acties, Globale Lessen” ontvangen? Schrijf je in voor de Standpunten nieuwsbrief![1]

Onder meer aangemoedigd door de OESO-aanbeveling om de programmering te verbeteren volgens deze “triple nexus”, legt Caritas International België bijzondere nadruk op veerkracht en preventie, waarbij de capaciteiten van de huidige en toekomstige generaties worden versterkt om aan hun noden te voldoen en complexe uitdagingen te overwinnen. Voor meer informatie, zie OECD (2019), DAC Recommendation on the Humanitarian-Development-Peace Nexus.

[2]

Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), Dashboard, geraadpleegd november 2021.

[3]

Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Democratic Republic of the Congo, geraadpleegd november 2021.

[4]

Integrated Food Security Phase Classification (IPC), IPC DR Congo Alert – March 2021, geraadpleegd november 2021.

[5]

Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN), ND-GAIN Country Index, geraadpleegd november 2021.

[6]

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Democratic Republic of the Congo (DRC), geraadpleegd november 2021.

[7]

De conclusies van de ‘Grand Bargain’ – het proces van hervorming van het internationale humanitaire stelsel – in 2016, verplichtten actoren en donoren ertoe de duurzaamheid en het evenwicht van partnerschappen met lokale actoren te versterken en de flexibiliteit en duurzaamheid van reacties op complexe en frequente crises te vergroten.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten