15 augustus: Solidair met de christenen in het Midden-Oosten

Caritas International België 15 augustus: Solidair met de christenen in het Midden-Oosten
31/07/2014

Al meer dan 3 jaar organiseert Caritas International samen met het internationale Caritasnetwerk humanitaire hulp voor de slachtoffers van de crisis in Syrië: voedsel, basisbenodigdheden, medische en psychosociale zorg, bescherming voor de meest kwetsbaren onder hen. Caritas helpt massaal waar mogelijk maar onze middelen zijn ontoereikend om deze crisis het hoofd te bieden. Dit conflict heeft al aan meer dan 150.000 mensen het leven gekost en miljoenen mensen zijn op de vlucht, in eigen land of in de buurlanden.

Wat in Syrië gebeurt, heeft onvermijdelijk een impact op de regio. Vandaag denken we in het bijzonder aan de christenen die uit Mosul (Irak) verjaagd worden door islamisten. De Caritasorganisaties in Irak, Turkije en in Jordaniëvangen de slachtoffers op: wanhopige mensen die alles hebben achtergelaten om aan repressie en geweld te ontsnappen.

Mensen op de vlucht helpen overleven

Caritas Irak zet alle middelen in om de mensen op de vlucht in eigen land – wat ook hun afkomst of religie is – te helpen overleven dit in een uiterst moeilijke context. De ondragelijke hitte en het gebrek aan drinkwater maken het er niet makkelijker op. 2.550 gezinnen in de sector Alqosh (Ninivevallei), te Qaraqosh, Karamless en Bartilla krijgen onderdak, voedsel en hygiënekits. Ook de nodige psychosociale begeleiding en een financiële ondersteuning zijn voorzien.

“Zij hebben nauwelijks iets kunnen meenemen toen ze hun huizen moesten verlaten,” zegt Nabil Nissan, de directeur van Caritas Irak.”Gewapende groepen hebben op de voornaamste wegen checkpoints geïnstalleerd en hebben het weinige dat de mensen bij zich hadden met geweld afgenomen. Enkel kledij konden ze houden.“

In buurland Turkije registreert Caritas de families uit Irak. Zij worden geïntegreerd binnen de hulpverleningsprogramma’s voor de Syriërs. Zij hebben vooral nood aan huisvesting, medische zorg en basisgoederen. Als terugkeer niet mogelijk is, zal op middellange termijn financiële hulp of werkgelegenheid en onderwijs moeten voorzien worden.

In Jordanië wordt een luchtbrug voorbereid die 1.000 vluchtelingen naar de provincie Arbil zal overbrengen. Deze mensen hebben nood aan voedsel, hulpgoederen en psychosociale begeleiding bij hun aankomst. Waël Suleiman, directeur Caritas Jordanië, vraagt met aandrang onze steun hiervoor.

 

 

Bescherming garanderen, aanwezig blijven

Sinds 2003 is – als gevolg van beleid van de Westerse landen in de regio – het aantal christenen in Irak gedaald van 1,5 miljoen mensen naar 400.000. Samen met de lokale Caritasorganisaties en andere organisaties volgen we de situatie op de voet om zo goed mogelijk de groeiende noden van de verplaatste bevolking op te vangen. Caritas International steunt de petitie van Secours Catholique – Caritas Frankrijk – die de Europese Unie vraagt om het verdrag over Wapenhandel te ondertekenen en zo het wapentransport in de regio in te dijken.

Caritas International wil met zijn humanitaire actie ertoe bijdragen dat het Oosten een ontmoetingsplaats blijft voor alle gemeenschappen. We onderschrijven dan ook de oproep van Monseigneur Antoine Audo, bisschop van Aleppo en voorzitter van Caritas Syrië, bij zijn bezoek aan België in juni ll.

Omhaling op 15 augustus

De bisschoppen van België willen hun solidariteit uitdrukken met de christenen van het Midden-Oosten. Ze vragen aan alle parochies en kerken van het land om op 15 augustus een bijzondere omhaling te houden. De opbrengst zal ten goede komen aan de christenen van Irak, Syrië en het Midden-Oosten.

>>Stort de opbrengst van uw ophaling of actie op BE88 0000 0000 4141 met vermelding “Midden-Oosten” of schenk online.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten