Meer middelen om vrijwillige terugkeer goed te begeleiden

Caritas International België Meer middelen om vrijwillige terugkeer goed te begeleiden

In België begeleiden de medewerkers van het re-integratieteam van Caritas International de terugkeerders bij hun voorbereiding. Caritas International

In België begeleiden de medewerkers van het re-integratieteam van Caritas International de terugkeerders bij hun voorbereiding. Caritas International

07/06/2022

Caritas International is al langer betrokken bij de begeleiding van personen die uit eigen beweging willen terugkeren naar Marokko, Kameroen, Rusland, Armenië en Palestina. Dankzij extra middelen wordt het nu mogelijk om onze aanpak uit te breiden naar een groter aantal landen.

Het nationale re-integratieprogramma in België, aangeboden door Fedasil en uitgevoerd door Caritas International, biedt terugkeerders al vele jaren de kans om terug te keren met een zeker toekomstperspectief door hen zowel in België als in het land-van-terugkeer individueel te ondersteunen.

In België begeleiden onze collega’s van het re-integratieteam de terugkeerders bij hun voorbereiding. De ondersteuning na terugkeer wordt dan overgenomen door onze lokale partnerorganisaties; deze ondersteuning is zowel sociaal als financieel. Caritas International blijft steevast, met de steun van Fedasil en AMIF, zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de re-integratie na aankomst te faciliteren.

Groter aantal landen

Zo kwam het AMIF-fonds 2020-2021 tot stand[*]. “Het gaat om een proefproject waarbij we de basisbudgetten voor terugkeerders konden versterken voor vijf prioritaire landen: Marokko, Kameroen, Rusland, Armenië en Palestina. Deze versterking of ‘top-up’ legde de basis voor het project dat we in 2022 en 2023 mogen uitwerken”, vertelt Thomas Goedgezelschap, de coördinator van het team Re-integratie bij Caritas International.

“In tegenstelling tot 2020-2021 beperken we ons niet tot vijf prioritaire landen, maar verbreden we de aanpak naar een groter aantal landen. Naast alle visumplichtige landen komen ook terugkeerders uit Latijns-Amerikaanse landen (met uitzondering van Brazilië) in aanmerking.”

Nog voor ik een plek had gevonden voor mijn eigen zaak, kocht ik met de financiële steun van Fedasil een koffiemachine.

Mustapha Essaihe, die terugkeerde naar Marokko

Wat houdt het concreet in?

De versterking is in de eerste plaats gericht op de mogelijkheid om met een economische activiteit te starten. In dit verband hebben we een extra budget voorzien. Verder is er de mogelijkheid om ‘business’-trainingen te geven. Trainingen die aan de deelnemers uitleggen hoe je een eigen zaakje uit de grond kan stampen, rekening houdend met de economische situatie in een specifieke omgeving.

Een goed voorbeeld is het verhaal van Mustapha Essaihe die besloot om terug te gaan naar zijn stad van herkomst in Marokko. “Nog voor ik een plek had gevonden voor mijn eigen zaak, kocht ik met de financiële steun van Fedasil een koffiemachine”, zegt Mustapha.

Personen met kwetsbare profielen

“We leggen ook de focus op personen met kwetsbare profielen die na terugkeer nergens onderdak hebben gevonden”, zegt Thomas Goedgezelschap. “Voor die mensen kunnen we gedurende drie maanden tijdelijke opvang voorzien.”

“Onze partnerorganisaties in de landen van terugkeer worden niet vergeten”, aldus Goedgezelschap. Een selectie van onze partnerorganisaties krijgt jaarlijks een structureel budget dat ze kunnen inzetten om hun eigen organisatie sterker te maken. Zo kunnen ze allerlei kosten dekken: transport, internet, telefonie, extra werknemers… In ruil voor deze jaarlijkse ondersteuning brengen de collega’s verschillende aspecten van hun land in kaart. Afhankelijk van de noden leveren sommige partners een ‘sociale kaart’ af, terwijl anderen de medische of economische situatie van hun land schetsen. Dit komt niet alleen de ondersteuning na terugkeer ten goede, deze informatie geeft ook een beter beeld aan de terugkeerder voor hij of zij vertrekt*

AMIF staat eigenlijk voor ‘Fonds Asiel, Migratie en Integratie’
Met de steun van Fedasil, het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers, en het Fonds Asiel, Migratie en Integratie (AMIF). Werken aan een meer geïntegreerd migratiebeleid, dankzij AMIF.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten