Migratie en ontwikkeling: stof tot nadenken

Caritas International België Migratie en ontwikkeling: stof tot nadenken

Caritas International - Het team beleidsbeïnvloeding met Tom Devriendt, Elisabeth Verniers, Elise Kervyn

Caritas International - Het team beleidsbeïnvloeding met Tom Devriendt, Elisabeth Verniers, Elise Kervyn

25/01/2018

Analyses, beleidsbeïnvloeding en sensibiliseringsacties, dat is in een notendop het ambitieuze project van het team advocacy van Caritas International. Het thema? Het verband tussen migratie en ontwikkeling. Zonder twijfel voer voor interessante discussies, neem ook deel aan het debat!

De bedoeling van dit project is om beleidsmakers en Belgen te informeren over de link tussen migratie en ontwikkeling. We willen de bestaande opvattingen scherpstellen en de verschillende lagen van de maatschappij actief betrekken: zowel het grote publiek als de beleidsmakers en andere ontwikkelingsactoren. “Juiste informatie en betrokkenheid zijn cruciaal willen we onze samenleving op het juiste pad zetten richting duurzame ontwikkeling,” verduidelijkt Tom Devriendt, verantwoordelijke voor de cel beleidsbeïnvloeding van Caritas International.

MIND: Migration, Interconnectedness and Development

Het drie jaar durende project kreeg een mooie naam. MIND. Kort voor Migration, Interconnectedness and Development. Achter de naam zitten grote ambities: verhalen verzamelen die de verbanden illustreren tussen ontwikkeling en migratiepatronen. Tonen hoe migratie en migranten kunnen bijdragen aan menselijke en economische ontwikkeling. Analyseren wat de bestaande beleidskaders ons leren en welke invloed deze hebben op de realiteit en de perceptie ervan. “Is er een verschil tussen beide? Bestaan er misverstanden over deze fenomenen? Zo ja, kunnen we die beïnvloeden en – wel ja – ‘rechtzetten’? En welke rol spelen de EU en haar lidstaten hierin? Nemen ze steeds geïnformeerde beslissingen?” vragen Tom Devriendt en zijn team zich af.

“Wij menen dat dat beter kan. Caritas wil het beleid hieromtrent bijsturen en coherenter maken. Tonen wat de gevolgen zijn van een Europees migratiebeleid op ontwikkeling. En omgekeerd.” De grote vraag blijft: Wat is het effect van ontwikkeling op migratiepatronen? Weten we dat?

Een stevig (net)werk

Dit project wordt geen walk in the park. Meningen over deze thema’s zijn verdeeld – discussies vaak verhit. En dat is geen toeval. Het gaat om mensen en het gaat mensen aan. Het gaat over het dagelijkse leven van moeders, vaders, kinderen, broers en zussen. Onmogelijk onverschillig te blijven.

12 Europese Caritasorganisaties* gaan de uitdaging aan. Drie jaar lang. We zullen hier regelmatig updates en analyses delen. En veel verhalen. Verhalen uit het netwerk – een netwerk dat bruist van energie. Een netwerk ook van grote en kleine verhalen. We staan te popelen om die met jullie te delen. Tot binnenkort.


Het project MIND kreeg financiële steun van het programma van de Europese Unie voor sensibilisering en ontwikkelingseducatie (DEAR). Voor meer informatie, klik hier. De inhoud van deze campagne valt onder de verantwoordelijkheid van Caritas International en weerspiegelt niet noodzakelijk de officiële standpunten van de Europese Unie.

Caritas International België Migratie en ontwikkeling: stof tot nadenken*

Caritas Austria, Caritas Europa, Caritas International Belgium, Caritas Czech Rep., Caritas Italiana, Caritas Portugal, Caritas Slovenia, Cordaid Netherlands, Caritas Bulgaria, Caritas Slovakia, Caritas Sweden en Caritas Bavaria.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten