Migratie en Ontwikkeling binnen en buiten Europa – Nieuwe publicatie

Caritas International België Migratie en Ontwikkeling binnen en buiten Europa – Nieuwe publicatie
12/11/2019

Migratie en ontwikkeling in Europa en in andere regio’s van de wereld zijn nauwer met elkaar verbonden dan algemeen wordt aangenomen, blijkt uit de publicatie Common Home: Migration and development in Europe and beyond.

Deze publicatie wil een evenwichtiger en op feiten gebaseerd debat bevorderen in een tijd waarin migratie een zeer omstreden kwestie geworden is in Europa. Het rapport roept met name om meer erkenning van de positieve aspecten die migratie op mondiaal niveau kan hebben, en de relatie ervan met duurzame internationale samenwerking.

Gebaseerd op 11 nationale onderzoeken

Het doet 27 specifieke aanbevelingen aan EU-beleidsmakers. Deze publicatie is gebaseerd op bevindingen, getuigenissen en goede praktijken van de andere 11 publicaties van de Common Home-serie: Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjechië, Duitsland (Beieren), Italië, Nederland, Portugal, Slovakije, Slovenië en Zweden. Ook baseert het zich op een analyse van Europese en internationale statistische gegevens en literatuur.

Aanbevelingen voor beleidsmakers

De aanbevelingen van de publicatie aan beleidsmakers zijn gegroepeerd in drie grote lijnen:

  • Verander het negatieve discours over migratie. Ga niet mee in de toenemende vijandigheid en negatieve attitudes ten opzichte van migranten en migratie.
  • Maximaliseer het ontwikkelingspotentieel van migratie en verbeter de integrale menselijke ontwikkeling van migranten in de landen van bestemming.
  • Maximaliseer het ontwikkelingspotentieel van migratie. Vergroot de kansen voor migranten om bij te dragen in landen van herkomst en zorg voor een wederzijdse versterking van migratie en ontwikkeling.

Download en lees het volledige rapport (Engels).

Download en lees de executive summary (Engels).


De Common Home-serie, waarvan onderstaande Europese publicatie de laatste uitgave is in de serie, werd gerealiseerd in het kader van het MIND-project.Het project MIND kreeg financiële steun van het programma van de Europese Unie voor sensibilisering en ontwikkelingseducatie (DEAR). Meer informatie vind je hier. Deze inhoud is de verantwoordelijkheid van Caritas International en niet noodzakelijk van de Europese Unie.

Caritas International België Migratie en Ontwikkeling binnen en buiten Europa – Nieuwe publicatie

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten