Herenigd worden met je gezin of alleenstaand blijven? Dit arrest maakt het verschil.

Caritas International België Herenigd worden met je gezin of alleenstaand blijven? Dit arrest maakt het  verschil.

Isabel Corthier

Isabel Corthier

20/04/2018

Goed nieuws voor alleenstaande minderjarige asielzoekers die hopen herenigd te worden met hun familie. Een recent arrest van het Europese Hof van Justitie1 stelt dat een alleenstaande minderjarige die gedurende de asielprocedure meerderjarig wordt, zijn recht op gezinshereniging behoudt. Het moment van de asielaanvraag, eerder dan het moment van erkenning, zal nu bepalen of een jongere alleenstaand blijft, dan wel herenigd kan worden met zijn familie.

Heel wat jonge vluchtelingen liepen tot voor kort het recht op gezinshereniging net mis. Want als ze tijdens hun asielprocedure achttien jaar werden – soms een paar dagen voor hun erkenning als vluchteling – verloren ze automatisch de mogelijkheid om hun ouders (en broers of zussen2) te laten overkomen naar België. Dit zal nu, dankzij dit arrest, niet langer het geval zijn. Het Hof oordeelt wel dat de gezinshereniging binnen een redelijke termijn ingediend moet worden – een redelijke termijn van drie maanden na de erkenningsdatum.

Enkele kanttekeningen

Alle Europese lidstaten moeten in principe dit arrest van het Europese Hof van Justitie volgen. “Toch weten we nog niet precies wanneer en hoe de Belgische Dienst Vreemdelingenzaken de interpretatie van het Hof zal volgen”, preciseert Christine Vaillant, juriste bij Caritas. “Bovendien specificeert het arrest niet of jongeren die net na hun erkenning meerderjarig worden ook recht hebben op de redelijke termijn van drie maanden.”

Het verhaal van Nizar is zo’n voorbeeld. Nizar werd twee maanden voor zijn achttiende verjaardag erkend als vluchteling. Hij en zijn familie moesten door hete vuren gaan om het dossier met alle nodige documenten binnen de twee maanden ingediend te krijgen.

Marie Vandendriessche, sociaal assistente bij Caritas en begeleidster van Nizar, vindt het alvast noodzakelijk dat jongeren zoals hij ook de redelijke termijn van 3 maanden krijgen voor het indienen van hun dossier. “Al blijven 3 maanden kort voor het verzamelen van alle nodige documenten en stempels. Sommige ambassades werken met wachtlijsten voor een afspraak, anderen accepteren dan weer geen onvolledige dossiers.”

Hoop voor de toekomst

Dat gezinshereniging een zeer complexe procedure blijft, is zeker. “Maar dit arrest zal voor vele jongeren die wij begeleiden het verschil maken”, legt Marie uit. “Ik denk in het bijzonder aan vele jonge Afghaanse asielzoekers die in 2015 als minderjarige asiel aanvroegen en in 2018 pas hun erkenning als vluchteling ontvingen. Lange behandelingstijden bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de instantie die de asielaanvragen beoordeelt, hadden een enorme impact op het gezinsleven, welzijn en integratie van deze jongeren in België. Het is een zeer goede zaak dat daar nu een einde aan komt”.1

Perscommuniqué Hof van Justitie van de Europese Unie, 12 april 2018

 

2

Broers en zussen kunnen niet als zodanig van het recht op gezinshereniging genieten. Ze moeten een aanvraag tot humanitair visum indienen, tegelijkertijd met de aanvraag tot gezinshereniging van de ouders.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten