Bezoeken aan gesloten centra

Caritas International België Bezoeken aan gesloten centra

Isabel Corthier

Isabel Corthier

12/06/2018

Plaats:

Terugkeercentrum 127Bis in Steenokkerzeel en gesloten centrum voor vrouwen in Holsbeek

Voor wie:

Iedereen die in de gesloten centra verblijft. Dit zijn mensen zonder wettig verblijf die gerepatrieerd zullen worden, asielzoekers die op de luchthaven asiel hebben aangevraagd en mensen in de Dublin-procedure, die dus teruggebracht zullen worden naar het eerste land waar ze Europa binnenkwamen.

Context: 6 gesloten centra

Elk jaar worden duizenden mannen en vrouwen opgesloten in gesloten centra waar de maatschappij nauwelijks zicht op heeft en burgers maar beperkt toegang toe hebben. Bovendien zijn het plaatsen die vragen oproepen. Over het naleven van rechten en procedures, maar ook over menselijke waardigheid. Het gevangeniskarakter van die detentiecentra is al meermaals aangeklaagd. De meeste vreemdelingen die ernaartoe worden gestuurd, hebben geen enkel misdrijf gepleegd. Ze hebben niet de nodige documenten waarmee ze wettelijk in België mogen (ver)blijven en daarom worden ze dagen-, weken-, of zelfs maandenlang opgesloten. In die periode wordt hun uitwijzing georganiseerd of hun asielaanvraag onderzocht.

Er zijn momenteel 6 gesloten centra in België, voor een 660-tal mensen. De Belgische overheid is van plan om dit uit te breiden naar meer dan 1000 plaatsen in de komende jaren. Caritas International verzet zich tegen de detentie omwille van migratie-redenen. Maar omdat deze praktijk courant is in België, is het essentieel dat onze organisatie de gesloten centra kan bezoeken.

Doelstelling: een luisterend oor

  • Migranten informeren over hun situatie en hun rechten
  • Sociale steun: isolement doorbreken
  • Psychosociale en juridische steun bieden: tussenpersoon migrant- advocaat

Activiteiten: Wekelijkse bezoeken

Behalve enkele officiële organen en parlementsleden mag enkel een reeks geaccrediteerde organisaties – waaronder Caritas – in de detentiecentra binnen om er de werking te observeren en de gedetineerden te ontmoeten. Caritas bezoekt wekelijks het repatriëringscentrum 127Bis in Steenokkerzeel en het gesloten centrum voor vrouwen in Holsbeek. Iedereen die wil praten, is op dat moment welkom bij onze sociaal assistenten. Een van hen legt in een video uit wat het profiel is van de mensen die worden opgesloten en hoe ze de bezoeken zelf ervaart.

Onze ervaring gebruiken we om de Belgische bevolking te sensibiliseren en het beleid te beïnvloeden. Zo publiceerden we in december 2016 een stand van zaken over de gesloten centra in België en voeren we campagne tegen het opsluiten van kinderen in deze centra.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws