Gesloten centra voor vreemdelingen: Een niet-noodzakelijk kwaad

Caritas International België Gesloten centra voor vreemdelingen: Een niet-noodzakelijk kwaad
23/01/2017

Voor het eerst in tien jaar maken mensenrechtenorganisaties de staat op van de gesloten centra in België. Hun bevindingen zijn pijnlijk helder: de administratieve detentie van vreemdelingen is in strijd met de mensenrechten en de menselijke waardigheid.

Op dit moment bevinden honderden mannen en vrouwen zich opgesloten in detentiecentra, omdat ze niet over de nodige papieren beschikken om in België te verblijven of in afwachting van een beslissing in hun asielprocedure. Die opsluiting kan weken tot maanden duren, ook al begingen deze mensen geen enkel misdrijf.

Organisaties die gedetineerden in gesloten centra bezoeken, publiceren een rapport dat de harde realiteit en de leefomstandigheden in de detentiecentra aan het licht brengt. Hun vorige rapport dateert van tien jaar geleden. Van hun toenmalige aanbevelingen werd weinig werk gemaakt. ‘Integendeel, we stellen vast dat het respect voor de mensenrechten in de gesloten centra achteruitgaat: zwangere vrouwen, bejaarden en zieken worden opgesloten, gezinnen worden gescheiden, de duur van de opsluiting is arbitrair, de gedetineerden hebben moeilijk toegang tot juridische bijstand, asielzoekers worden bijna systematisch tegengehouden aan de grens,… De vaststellingen zijn alarmerend,’ zeggen de organisaties.

Opsluiting heeft verregaande fysieke en psychologische gevolgen. Bovendien brengt ons detentiesysteem schade toe aan het imago van migranten, die onterecht als criminelen worden beschouwd omdat ze in zwaar beveiligde centra verblijven, een perceptie die het samenleven bedreigt.

Intussen wordt duidelijk dat dit bedenkelijke detentiesysteem één van de pijlers is van het migratiebeleid. De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie geeft aan dat hij het aantal plaatsen in gesloten centra wil opvoeren. Bovendien wil hij ook kinderen kunnen opsluiten, wat niet meer gebeurde sinds ons land in 2008 werd veroordeeld door het Europees Hof van de Rechten van de Mens.

 

‘Zijn deze gesloten centra verenigbaar met het respect voor de mensenrechten? Zijn ze legitiem? We wijzen erop dat dit detentiesysteem in strijd is met cruciale principes: vrijheid, de rechtsstaat en mensenrechten. Administratieve detentie is geen noodzakelijk middel, maar een toonbeeld van repressief migratiebeleid.

Wij vragen aan de Belgische overheid om te stoppen met de opsluiting van kwetsbare personen en asielzoekers, om de opsluiting van kinderen bij wet te verbieden en om een onafhankelijk en doeltreffend controlemechanisme in het leven te roepen dat de situatie in gesloten centra monitort.’

 

Lees het rapport hier (pdf).

Caritas International België Gesloten centra voor vreemdelingen: Een niet-noodzakelijk kwaad

 

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten