Een kind sluit je niet op. Punt.

Caritas International België Een kind sluit je niet op. Punt.
Caritas International België Een kind sluit je niet op. Punt.

Isabel Corthier (Beeld 2)

Isabel Corthier (Beeld 2)

14/06/2017

Het platform Kinderen op de vlucht lanceert een campagne tegen de detentie van kinderen in België en trekt aan de alarmbel. Binnenkort worden kinderen in België vastgehouden in een gesloten centrum. De federale overheid is immers van plan om een nieuw centrum te bouwen, speciaal voor families met minderjarige kinderen. Caritas International sluit zich aan bij de boodschap: “Een kind sluit je niet op. Punt.”.

Een kind hoort nooit thuis in een gesloten centrum

  • Wij willen niet dat kinderen in ons land opgesloten worden, enkel en alleen omwille van hun migratiestatus of die van hun ouders of voogd.- EenKindSluitJeNietOp.be
  • Wij willen dat alle kinderen behandeld worden als kinderen, vrij zijn, verzorgd en beschermd worden, en van dezelfde rechten kunnen genieten.. – EenKindSluitJeNietOp.be

Een campagne tegen detentie van kinderen

De doelstelling van de campagne is om het publiek, dat weinig of niet op de hoogte is van de plannen om een nieuw gesloten centrum te bouwen, te informeren en te sensibiliseren over de plannen van de regering, en dit via www.eenkindsluitjenietop.be. De campagne wil de bevolking mobiliseren om de regering ervan de overtuigen de bouw van het nieuwe gesloten centrum te staken.

Wist u dit ?

De federale regering is van plan om naast Brussels Airport een nieuw gesloten centrum te bouwen, speciaal voor gezinnen met kinderen. De bouw zou nog voor het einde van 2017 afgerond moeten zijn.

Volgens het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind, dat door België werd geratificeerd, en volgens onze grondwet, moet het hoger belang van het kind altijd de eerste overweging zijn in alle beslissingen die het kind aangaan. Detentie van kinderen is nooit in hun belang. De ingrijpende, nefaste impact van detentie op de gezondheid, ontwikkeling en het welzijn van kinderen is reeds herhaaldelijk aangetoond, zelfs als de detentie van zeer korte duur is en onder relatief humane omstandigheden.

Steun van meer dan 70 organisaties

Het Platform Kinderen op de vlucht en haar partners –  Caritas International, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRÉ en JRS-Belgium – zijn niet alleen in hun standpunt tegen detentie van kinderen in België: meer dan 70 organisaties hebben het standpunt tegen detentie al getekend. Zo spraken o.a. onderwijskoepels, jeugd- en armoedeorganisaties, alsook kinder- en mensenrechtenverdedigers al hun steun uit.

Vraag aan de regering

Het Platform Kinderen op de vlucht dringt er dus op aan dat de regering haar plannen om een nieuw gesloten centrum te bouwen, speciaal voor gezinnen met minderjarige kinderen, onmiddellijk staakt. Want: “Een kind sluit je niet op. Punt.”

Zet een punt achter de opsluiting van kinderen

Toon dat u niet akkoord gaat door deze informatie zo veel mogelijk te verspreiden: deel de campagnevideo, like de Facebookpagina, retweet de account @Point_Punt, gebruik de hashtag #EenKindSluitJeNietOp …

 

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten