Vrede en waardigheid voor Oekraïne

Caritas International België Vrede en waardigheid voor Oekraïne

Matthieu Alexandre / Caritas Internationalis

Matthieu Alexandre / Caritas Internationalis

22/02/2022

Caritas International, samen met Caritas Europa, is bijzonder bezorgd over de oplopende spanningen aan de grenzen van Oekraïne. Het schaart zich achter de oproep van paus Franciscus, en zijn pleidooi om “alle inspanningen voor vrede toe te vertrouwen aan het geweten van de politieke leiders”. Elke mogelijke escalatie zou extra menselijk leed met zich meebrengen voor de mensen in Oekraïne en de regio.

De bevolking van Oekraïne lijdt al 8 jaar onder een gewapend conflict in het oosten van het land – een conflict dat grotendeels in de vergetelheid is geraakt. Meer dan 1,5 miljoen mensen zijn er op de vlucht en naar schatting 2,9 miljoen mensen hebben op dit moment humanitaire steun nodig. Caritas Oekraïne[1] is al 30 jaar actief en verleent sinds 2014 steun aan de mensen getroffen door dit aanhoudende conflict. Ze hielp bijna 950.000 mensen in de getroffen gebieden, in de eerste plaats mensen die in de meest precaire omstandigheden overleven. Ze doet dit onder meer dankzij de onvermoeibare steun van meer dan 2000 medewerkers en vrijwilligers.

Voorkomen een humanitaire catastrofe

“Wij dringen er bij alle partijen op aan de politieke dialoog open te houden om een humanitaire catastrofe te voorkomen,” stelt Michael Landau, voorzitter van Caritas Europa[2]. “Een uitbreiding van de oorlog in Oekraïne dreigt niet alleen miljoenen extra mensen in gevaar te brengen en de reeds bestaande noden nog te verhogen, maar ook een ruimere humanitaire noodsituatie te creëren die de volledige regio ernstig zou treffen. We mogen niet wegkijken van het lijden van de mensen in Oekraïne. De veiligheid en bescherming van kinderen, vrouwen en mannen moeten in het centrum van de politieke aandacht worden geplaatst,” verduidelijkt hij.

Caritas International en Caritas Europa roepen op tot verhoogde diplomatieke inspanningen en een politieke dialoog tussen alle belanghebbenden om de spanning te de-escaleren en militaire actie te voorkomen. Gebeurt dit niet, dan zullen miljoenen Oekraïners hun huizen ontvluchten en bescherming nodig hebben, hetzij in Oekraïne, hetzij in omringende landen. Dit zou een humanitaire ramp betekenen op een schaal die Europa in decennia niet heeft meegemaakt.

Caritas International en Caritas Europa tonen zich in deze moeilijke tijden solidair met het Oekraïense volk en denken in het bijzonder aan de meest kwetsbaren onder hen. De Oekraïense bevolking en die van de omliggende regio hebben het recht om in vrede en waardigheid te leven. We dringen er bij alle betrokken partijen en belanghebbenden op aan te werken aan een vreedzame oplossing voor de crisis.

DRINGEND HULP NODIG

Nu de crisissituatie in Oekraïne meer en meer escaleert en de noodtoestand werd uitgeroepen, neemt ook het menselijk leed toe. In Oekraïne proberen mensen zich in veiligheid te brengen of zijn de grens al overgevlucht. Caritas International en haar partnerorganisaties maken zich klaar en we hebben nu onmiddellijk steun nodig om tegemoet te komen aan de dringende noden van de mensen die hun hele hebben en houden moeten achterlaten.

De partnerorganisaties van Caritas bereiden zich voor op het ergste, zowel in Oekraïne zelf, als in de aangrenzende landen. We willen aan mensen op de vlucht een veilig onderkomen kunnen bieden, warme maaltijden, hygiëneartikelen, brandstof om zich te verwarmen, transport naar veilige zones, psychologische ondersteuning,…

Doe vandaag nog een gift via ons online giftenplatform of op BE88 0000 0000 4141 met de mededeling “4147 OEKRAINE”.[2]

Caritas Europa is het netwerk van Caritas-organisaties op het Europese continent. Door de samenwerking van haar 49 leden, waarvan Caritas International België, is Caritas Europa een van de belangrijkste sociale actoren in Europa.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten