Honger in Zuid-Soedan: dringend meer hulp nodig

Caritas International België Honger in Zuid-Soedan: dringend meer hulp nodig

Tommy Trenchard

Tommy Trenchard

01/03/2017

De Verenigde Naties en de Zuid-Soedanese regering hebben de hongersnood uitgeroepen in Unity State, Zuid-Soedan. Een kwart miljoen kinderen zijn ernstig ondervoed en meer dan 5 miljoen mensen hebben dringend voedselhulp nodig.

“Caritas is erg bezorgd,” aldus Michel Roy, secretaris-generaal van Caritas Internationalis. “De honger is een direct gevolg van aanhoudend conflict en bijna vier jaar van onbeschrijfelijk geweld en misbruik tegen de bevolking.”

De combinatie van een burgeroorlog, een ineengestorte economie en droogte heeft de mensen op de knieën gekregen. Vele families konden niet oogsten in augustus en september. De oogst wordt nu opnieuw bedreigd als er niet voldoende regen valt. Zonder extra voedsel zullen de boeren bovendien te zwak zijn om het land te bewerken.

Caritas zorgt voor voedsel, water, hygiëne en onderdak

22.000 kwetsbare personen, waaronder heel wat kinderen, hebben in de bisdommen Yei, Torit, Wau en Juba onderdak en bescherming gevonden via parochies. Comités met lokale vrijwilligers zorgen er voor voedsel, water, hygiëne en onderdak. Caritas wil meer doen maar de financiële middelen ontbreken.

Caritas International België steunt sinds vier jaar kwetsbare families in de bisdommen Maridi en Yei. Toen in juli 2016 het geweld uitbrak in Yei, werden de duurzame activiteiten daar vervangen door noodhulp. 90.000 inwoners in de stad Yei zaten als ratten in de val en sinds december voorziet Caritas hen van voedsel en zaden voor het kweken van groenten. Elke maand krijgen 1.200 kwetsbare gezinnen een voedselpakket van 36 kilo maisbloem, 6 kilo bonen en 1 liter olie. Dit zal nog zo doorgaan tot mei. In juni wordt de eerste oogst van 2017 verwacht en zullen ze hopelijk opnieuw voor hun eigen voedsel kunnen instaan.

Vluchteling in Oeganda

Van augustus tot december vluchtten zo’n 500.000 inwoners van de regio Yei richting Oeganda. 300.000 van hen kwamen ondertussen terecht in een onherbergzame buurt die omgedoopt werd tot het ‘Bidi Bidi vluchtelingenkamp’.

Ward Tanghe, onze verantwoordelijke voor Zuid-Soedan is ter plaatse: “In 5 maand tijd veranderde één van Oeganda’s minst bevolkte regio’s tot een agglomeratie van meer dan 300.000 inwoners. Ondertussen heeft Bidi Bidi een tiental tijdelijke scholen, een hospitaal en ontelbare waterputten. 300.000 mensen langdurig van voedsel voorzien, is een onmogelijke opgave. Tegen midden 2017 moeten de vluchtelingen in staat zijn om hun eigen voedsel te produceren.”

Caritas International België Honger in Zuid-Soedan: dringend meer hulp nodig

Nieuwe vluchtelingen krijgen bij aankomst materiaal om een woning te bouwen.

Zelf in eigen voedsel voorzien

Het kamp is onderverdeeld in 5 zones. Caritas kreeg van de Verenigde Natries de opdracht om ervoor te zorgen dat de inwoners van zone 2 in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Met de steun van de Zwitserse ambassade in Zuid-Soedan verdeelde Caritas er in oktober 8 ton zaaigoed en 12.000 stuks landbouwgereedschap. 3.600 vluchtelingenfamilies konden zo een klein geïrrigeerd groentetuintje aanleggen.

Bidi Bidi heeft een kort regenseizoen in maart-april en een lang regenseizoen in juli-oktober.  “De komende maanden zullen dan ook cruciaal zijn voor de voedselproductie in het kamp,” weet Ward. “Caritas wil haar steun uitbreiden tot 8.400 vluchtelingengezinnen maar het ontbreekt ons aan de nodige fondsen. We willen in 2017 126 ton zaaigoed en 4.800 gereedschapskits extra aankopen zodat alle mensen in zone twee genoeg te eten hebben. De tijd dringt. Alle steun is welkom.”

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten