Het belang van de ontwikkeling van de landbouwsector in Zuid-Soedan

Caritas International België Het belang van de ontwikkeling van de landbouwsector in Zuid-Soedan
30/01/2014

Het Zuid-Westen van Zuid-Soedan beschikt over een lang regenseizoen en heel goede landbouwgrond. Deze regio kan gemakkelijk heel Zuid-Soedan voeden, maar 25 jaar onafhankelijkheidsstrijd hebben de landbouwsector vernietigd en tot op heden wordt het land grotendeels bevoorraad door Oeganda.

90 procent van de Zuid-Soedanezen leeft van de traditionele landbouw en veeteelt. Als het land een toekomst wil hebben, moeten deze mensen hun hoofdactiviteit kunnen uitbouwen tot een broodwinning die hen perspectieven op ontwikkeling biedt.

Landbouwproductie opvijzelen

Sinds 2011 helpt Caritas International boeren in het Westen om hun landbouwproductie te verhogen door rendementsverhoging (gebruik van compost en natuurlijke pesticiden), uitbreiding van het landbouwareaal (handenarbeid vervangen door ossentractie) en verlenging van het landbouwseizoen (irrigatie met waterputten in het droogseizoen).
Ondanks deze ondersteuning, blijven de boeren arm omdat de voedingsmarkt in de grote steden gemonopoliseerd wordt door Oegandese handelaars. De Zuid-Soedanese boeren hebben de afgelopen jaren hun productie verhoogd, maar hebben het heel moeilijk om die extra productie verkocht te krijgen. Het feit dat de enige geasfalteerde weg richting Oeganda loopt, maakt de afhankelijkheid van import alleen maar erger.

Caritas International België Het belang van de ontwikkeling van de landbouwsector in Zuid-Soedan

Voorzien van afzetmarkten

Samen met de katholieke bisdommen van Yambio en Yei besloot Caritas International om hier iets aan te doen: groenten en fruit uit het vruchtbare westen worden voortaan twee keer per week richting de St-Kizito parochie in de hoofdstad Juba gestuurd en van daaruit worden ze elke dag bij hotels, restaurants en winkeltjes afgeleverd. Op korte termijn voorziet dit project de door Caritas ondersteunde boeren van afzetmarkten, maar op lange termijn moet het nationale handelaars aanzetten om zich in de landbouwsector te interesseren.

Een broodwinning is de beste garantie om de jongeren in het Westen van de wapens weg te houden. Een gegarandeerde afzetmarkt verhoogt niet enkel de levensstandaard in de productiegebieden. Op lange termijn is het ook de meest duurzame weg naar voedselzekerheid voor het hele land.

Ondersteuning gaat door ondanks oorlog

Ondersteuning gaat door ondanks oorlog
Ondanks de veralgemeende armoede in Zuid-Soedan, was er de afgelopen jaren een tendens om internationale steun grotendeels te reserveren voor de conflictsituaties in het noordoosten. De huidige burgeroorlog zal deze tendens waarschijnlijk verergeren en onze kleinschalige ondersteuning van de Zuid-Soedanese landbouwsector wordt dan ook des te pertinenter.

Ondanks de fragiele veiligheidssituatie blijft de lokale vertegenwoordiger van Caritas International de landbouwsector op het terrein verder ondersteunen. Parallel met deze lange termijn steun, bekijken we momenteel ook hoe we Caritas Arua kunnen ondersteunen met de opvang van de vele tienduizenden Zuid-Soedanezen die de afgelopen weken naar Noord-Oeganda vluchtten.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten