Studiedagen i.s.m. UCSIA “Wat als uw leerling vluchteling is? Over migratie en diversiteit op school”

Caritas International België Studiedagen i.s.m. UCSIA “Wat als uw leerling vluchteling is? Over migratie en diversiteit op school”
27/02/2017

Op 20 februari, 6 maart en 13 maart organiseren Caritas International en UCSIA de studiedag: “Wat als uw leerling vluchteling is? Over migratie en diversiteit op school.”

Leerkrachten uit het secundair onderwijs vormen de belangrijkste doelgroep. Tijdens deze studiedag volgen de deelnemers panelgesprekken en workshops, en zoeken ze gaandeweg antwoorden op de centrale vraag: ‘Wat als uw leerling vluchteling is?’ Hierin worden ze ondersteund door ervaringsdeskundigen, zijnde leerkrachten en medewerkers van ngo’s en vzw’s.

De eerste studiedag vond plaats in Gent en hieraan namen een veertigtal leerkrachten deel. De dag begon met een actuaschets, waardoor de deelnemers zich een beeld konden vormen over waarom vluchtelingen naar België komen, wie ze zijn en hoe het “systeem” in elkaar zit. Nadien volgde een panelgesprek met vluchtelingen. Op die manier konden de deelnemers kennismaken met hun verhalen en hen bijkomende vragen stellen Het laatste deel van de voormiddag bestond uit een panelgesprek rond vluchtelingen en onderwijs. In dit deel werd er aandacht gespendeerd aan twee aspecten. Enerzijds werden er concrete tips gegeven en kaders aangeboden om met vluchtelingen aan de slag te gaan in de klas. Anderzijds werd er ook besproken hoe we constructief kunnen omgaan met diversiteit op school. In de namiddag vonden er zes workshops plaats, die elk een bepaalde invalshoek belichtten. Een workshop focuste op het verbinden van de thematiek aan theologische inzichten. De andere workshops focusten meer op het omgaan met diversiteit: interculturele communicatie, interlevensbeschouwelijke ontmoeting, samenwerken aan samenleven op school, openheid creëren naar de ander toe en omgaan met racistische uitspraken.

Bij de evaluatie vroegen we aan de deelnemers wat ze plannen in de praktijk toe te passen. Wat doen ze als hun leerling vluchteling is? Hieruit kwam vooral het volgende naar voren: tijd nemen om te luisteren, in dialoog gaan en werken aan verbondenheid.

We wensen de leerkrachten veel succes toe!

Voor meer informatie over de studiedagen, zie hier.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten