Studiedag: Wat als uw leerling vluchteling is?

Caritas International België Studiedag: Wat als uw leerling vluchteling is?
18/10/2016

UCSIA en Caritas International organiseren een studiedag voor het secundair onderwijs. Deze studiedag is gericht op leerkrachten rooms-katholieke godsdienst, schoolpastorale teams en schooldirecties.

Hij vindt plaats in Gent (20.02.2017), Hasselt (06.03.2017) en Antwerpen (13.03.2017).

Jongeren en vluchtelingen

We horen steeds meer over vluchtelingen in de actualiteit. Conflicten in onder andere Syrië, Afghanistan en Irak zorgen voor de ergste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. De meeste vluchtelingen bevinden zich in Afrika en het Midden-Oosten, maar ook Europa kent sinds de zomer van 2015 een verhoogde toestroom van asielzoekers. Dit is ook duidelijk voelbaar in België.

Onze jongeren worden steeds meer geconfronteerd met het thema vluchtelingen. Ze horen het in de media. Een opvangcentrum opent in hun buurt. Kinderen van vluchtelingen zoeken een plaatsje op hun school. Er is dan ook een belangrijke taak weggelegd voor schoolteams om dit te kaderen. Daarnaast worden ze zelf ook geconfronteerd met complexe uitdagingen rond diversiteit.

Via deze studiedag zullen de deelnemers de kans krijgen om vluchtelingen te ontmoeten en om zich in te leven in hun verhalen. Met die verhalen als vertrekpunt stimuleren we een (zelf)reflectie.

Hoe spreekt de aanwezigheid van vluchtelingen ons aan in onze diepste overtuigingen? Wie ben ik in relatie tot vluchtelingen?

Caritas International België Studiedag: Wat als uw leerling vluchteling is?

Handvaten voor leerkrachten

Een tweede belangrijke component van de studiedag is de handelingsbekwaamheid van de leerkracht. Hoe werk je met jongeren rond het thema ‘migratie en diversiteit’? Hoe ga je om met diversiteit op school? Hoe creëer je bij jongeren openheid naar de ander toe? We gaan aan de slag met jullie vragen en bieden handvaten aan.

Tijdens deze studiedag brengen we leerkrachten en directie in contact met vluchtelingen, ngo-medewerkers, beleidsmakers en leerkrachten uit het onthaalonderwijs. Samen hebben ze heel wat expertise rond het omgaan met migratie en diversiteit op school.

Door in dialoog te gaan met elkaar zullen de deelnemers aan deze studiedag:

  • kennis nemen van ervaringen van vluchtelingen en asielzoekers, onderweg en in België
  • zich een juister beeld vormen over waarom vluchtelingen naar België komen, wie deze vluchtelingen zijn en hoe het ‘systeem’ in elkaar zit
  • nadenken over hoe de aanwezigheid van vluchtelingen hen aanspreekt in hun eigen overtuigingen
  • inspiratie opdoen over hoe ze vanuit de levensbeschouwelijke eigenheid rond het thema ‘migratie en diversiteit’ kunnen werken met hun leerlingen
  • leren van collega’s en experten uit het veld om constructief om te gaan met diversiteit op hun school

 

Voor meer informatie: 

Voor het volledige programma en inschrijvingen, surf naar de website van UCSIA.

 

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten