Kerstmis op de vlucht: prachtige brieven zijn vertrokken richting Libanon!

Caritas International België Kerstmis op de vlucht: prachtige brieven zijn vertrokken richting Libanon!
Caritas International België Kerstmis op de vlucht: prachtige brieven zijn vertrokken richting Libanon!
18/01/2017

In het kader van het project ‘Kerstmis op de vlucht’ van Caritas International werden leerlingen uit het lager en secundair onderwijs gesensibiliseerd rond het thema vluchtelingen. Verschillende Belgische jongeren hebben brieven gestuurd naar Syrische vluchtelingen in Libanon.

500 brieven voor Libanon!

Enerzijds heeft ‘Kerstmis op de vlucht’ tot doel om leerlingen aan te zetten tot concreet handelen. Anderzijds is het project erop gericht om een band op te bouwen tussen jonge Belgen en jonge Syrische vluchtelingen, die in sterk verschillende omstandigheden leven.

Dit jaar zijn we verrast door de hoeveelheid – en vooral door de kwaliteit – van de geschreven brieven. Bijna 500 kaartjes en brieven hebben we ontvangen van scholen uit heel België! Dit geeft blijk van oprechte betrokkenheid en solidariteit met de jonge vluchtelingen. Ondertussen zijn de brieven vertrokken richting Libanon. We bedanken van ganser harte de Belgische jongeren en hun leerkrachten voor de tijdsinvestering en actieve participatie aan dit project!

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten