Caritas International vangt een klein aantal asielzoekers op en concentreert zich daarbij op de zeer kwetsbare profielen

Individuele opvang :

In het kort

Tijdens de opvangcrisis in 1999 organiseerde Caritas de opvang van asielzoekers in individuele woningen als een alternatief op mensenmaat voor de collectieve opvang. In een eengezinswoning werden het privéleven en de autonomie van de betrokkenen gegarandeerd. Op korte en lange termijn bood dit model de mogelijkheid om een gezinsleven uit te bouwen en het bevorderde de integratie in de Belgische maatschappij. Tegelijkertijd was het goedkoper voor de gemeenschap.
Sinds juni 2017 zag Caritas International zich genoodzaakt om de opvangplaatsen voor asielzoekers drastisch te verminderen. Nu vangen we een klein aantal asielzoekers op, met nadruk op de zeer kwetsbare profielen.

Nieuws "Individuele opvang"

Alle nieuwsberichten

Focus

  • 2.212

    MENSEN VERLOREN TUSSEN JANUARI EN MEI 2017 HET LEVEN IN EEN POGING OM EUROPA TE BEREIKEN VANUIT LIBIË.

  • 14.559

    ASIELAANVRAGEN IN BELGIË TUSSEN JANUARI EN SEPTEMBER 2017.

  • 40%

    VAN DE PERSONEN DIE IN FEBRUARI 2017 AANKWAMEN IN HET BELGISCH OPVANGNETWERK ZIJN FAMILIES.

Caritas International België

Vrijwilligerswerk

Honderden vrijwilligers zeggen neen tegen onverschilligheid tegenover vluchtelingen in nood en zetten zich in voor Caritas International. En u, wenst u zich in te zetten voor de meest kwetsbaren?

Ik word vrijwilliger
Caritas International België

Ik doe een gift

Wat zouden we doen zonder u en uw vrijgevigheid? Dankzij uw gift draagt u bij tot de strijd tegen honger, armoede en geweld. Samen geven wij een tweede kans aan mensen die uw gift het meeste nodig hebben.

Ik doe een gift