Individuele opvang: vervolg … en einde

Caritas International België Individuele opvang: vervolg … en einde

Isabel Corthier

Isabel Corthier

26/07/2017

We zijn er allemaal het hart van in: zowel de asielzoekers die onderdak hadden gevonden in het opvangnetwerk van Caritas, als onze medewerkers. Na 18 jaar komt een einde aan onze opvang van asielzoekers in individuele woningen.

600 mensen verhuisd

Florence Lobert, verantwoordelijk voor de dienst Opvang van Caritas, blikt terug op het werk van de afgelopen weken in toch wel zeer moeilijke omstandigheden: “Wij hebben 150 gezinnen – dat is ongeveer 600 mensen – overgebracht naar een nieuwe woonst, hoofdzakelijk in lokale opvanginitiatieven van het OCMW. We moesten de mensen uitleggen dat ze niet langer in hun huis konden blijven, soms al onze overtuigingskracht gebruiken om hen te laten inzien dat er geen andere optie was. Onze families begrepen niet altijd waarom ze moesten verhuizen, net nu ze een beetje hun weg vonden in hun nieuwe omgeving dankzij de opvang en begeleiding van Caritas.”

Waarom verhuizen? Aan de basis van deze transfers ligt een beslissing van de Belgische Overheid om het opvangmodel te wijzigen. Ze impliceert een drastische vermindering van de opvangplaatsen voor asielzoekers en het einde van de opvang in individuele woningen: een model waarin Caritas en haar partners rotsvast geloven.

1999-2017: 18 jaar ervaring

Tijdens de opvangcrisis in 1999 organiseerde Caritas de opvang van asielzoekers in individuele woningen als een alternatief op mensenmaat voor de collectieve opvang. In een eengezinswoning werden het privéleven en de autonomie van de betrokkenen gegarandeerd. Op korte en lange termijn bood dit model de mogelijkheid om een gezinsleven uit te bouwen en het bevorderde de integratie in de Belgische maatschappij. Tegelijkertijd was het goedkoper voor de gemeenschap.

Begin 2016 zorgde Caritas op deze manier nog voor de opvang van meer dan 1000 mensen. Daarnaast was er een begeleiding op mensenmaat op verschillende vlakken: juridisch, sociaal, psychologisch en/of administratief. We boden ondersteuning bij de integratie, de scholarisatie van de kinderen of het aanleren van Nederlands of Frans.

Caritas International België Individuele opvang: vervolg … en einde
Familie asielzoekers uit Armenië, opgevangen in onze individuele woningen.

Een bladzijde wordt omgedraaid

Op 30 juni 2017 wordt een bladzijde omgedraaid voor de dienst Opvang asielzoekers van Caritas en haar partners in deze opvang. Bijna alle individuele opvangplaatsen die ze onder hun beheer hebben, worden opgedoekt. De voorbije jaren boden ze onderdak aan duizenden mensen voor de duur van hun asielprocedure

Caritas International blijft echter asielzoekers opvangen, zij het dan in kleinere getale. Ze zal zich hierbij toeleggen op mensen met een zeer kwetsbaar profiel. [1] “In het nieuwe opvangmodel is de individuele woning vooral bestemd voor erkende vluchtelingen of mensen die heel veel kans hebben om erkend te worden. We maken ons zorgen over asielzoekers die niet aan alle criteria van kwetsbaarheid beantwoorden. Als hun procedure blijft aanslepen, zullen zij wellicht geruime tijd in een opvangcentrum moeten blijven, wat hen danig kan destabiliseren en tot psychologische aandoeningen kan leiden.”

Einde van de individuele huisvesting, niet van ons engagement

Ondanks deze spijtige evolutie hebben de teams van Caritas met volle overgave en op een professionele manier de begeleiding op maat afgerond van alle mensen die in ons opvangnetwerk verbleven. “Een opvangmodel waarin we blijven geloven. 18 jaar begeleiding hebben duidelijk het belang van dit model voor de waardigheid en de autonomie van elke asielzoeker bevestigd,” besluit Florence Lobert.[1]

‘Kwetsbare’ asielzoekers zijn bijvoorbeeld niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, alleenstaande ouders met kind(eren), mensen met een beperking, bejaarden, zwangere vrouwen, slachtoffers van mensenhandel en folteringen of andere vormen van geweld (fysisch, psychisch of seksueel).

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten