15 jaar individuele opvang voor asielzoekers

Caritas International België 15 jaar individuele opvang voor asielzoekers
Caritas International België 15 jaar individuele opvang voor asielzoekers
12/05/2014

In 2014 werken Caritas International en haar koepelorganisaties – Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRÉ en de opvangpartners – al 15 jaar lang samen met de overheid voor de opvang van asielzoekers. Zo’n opvangnetwerk is vrij uniek in Europa. In de samenwerking focussen we op individuele opvang op maat van de asielzoekers. Dat bevordert de autonomie, privacy en het gezinsleven van de asielzoekers.

Wat is individuele opvang?

Mensen die asiel aanvragen hebben bij wet recht op opvang en sociaaljuridische begeleiding. Asielzoekers worden in België op twee manieren opgevangen. Ofwel in groep in gemeenschappelijke, grote centra. Ofwel individueel in kleinschalige voorzieningen: kamers, huizen of appartementen. Beide opvangstructuren vullen elkaar aan. Zowel ngo’s als lokale en nationale overheden vangen asielzoekers op. Zo’n uitgebreide samenwerking voor de opvang van asielzoekers is uniek in Europa.

Al 15 jaar kiezen Vluchtelingenwerk, CIRÉ en de opvangpartners, onder wie Caritas International, voor de individuele aanpak. Deze opvang biedt een meerwaarde zowel voor de asielzoekers als de maatschappij: het waarborgt de autonomie en privacy van de asielzoekers en beschermt hun gezinsleven. Ook bevordert het de integratie in de buurt.

Feest op 13 mei

Op dinsdag 13 mei vieren we 15 jaar individuele opvang met een denknamiddag voor de actoren uit het werkveld. De ideale gelegenheid om onze werking in de kijker te zetten, terug te blikken op het ontstaan van het netwerk en te kijken naar de individuele opvang in België en Europa.

Partners

Vluchtelingenwerk en CIRÉ zijn opvangpartners van Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. Voor de organisatie van de individuele opvang werken ze op hun beurt samen met partnerorganisaties. Deze zijn: Caritas International, Sociale Dienst Socialistische Solidariteit (SeSO), CAW Brussel, CAW Antwerpen, PSC Brussel, Lhiving vzw en Aide aux Personnes Déplacées (APD).

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten