Voogdij NBMV

Caritas International België Voogdij NBMV

Isabel Corthier

Isabel Corthier

21/06/2018

Doelgroep:

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en Europese minderjarigen met een kwetsbaar statuut

Duur:

Sinds 2005

Partner:

CAW Brabantia, de sociale dienst van Caritas International

Titel:

Voogdij Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen

Een team voogden aan de zijde van de NBMV

Minderjarigen die zonder begeleiding in ons land aankomen, kunnen door de dienst Voogdij erkend worden als Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdeling (NBMV)[1] en een voogd toegewezen krijgen. Caritas heeft een team van 11 professionele voogden die in totaal meer dan 200 kinderen en jongeren per jaar opvolgen.

Bescherming en begeleiding

De voogden zorgen ervoor dat de NBMV een wettelijke vertegenwoordiger hebben, hun belangen worden behartigd, ze ondersteund worden en samen op zoek kunnen gaan naar de meest duurzame oplossing.

Activiteiten als legale vertegenwoordiger

De voogd heeft de volgende taken:

 • De minderjarige vertegenwoordigen en begeleiden in bestuurlijke of rechterlijke procedures
 • een advocaat aanvragen
 • ervoor zorgen dat de NBMV onderwijs kan volgen en aangepaste medische en psychologische begeleiding krijgt
 • de familie van de NBMV proberen opsporen
 • het beheren van de (eventuele) goederen van de NBMV
 • een vertrouwensrelatie opbouwen en regelmatig met de NBMV praten om zijn of haar standpunt te kennen voor elke beslissing die hij of zij wil nemen.

Daarnaast zijn de voogden van Caritas ook betrokken bij andere projecten:

 • Vormingen over gezinshereniging
 • Geef de wereld een thuis: Dit project van Pleegzorg Vlaanderen begeleidt de NBMV die op zoek zijn naar een pleeggezin en tijdens hun verblijf bij een pleeggezin. Zowel de jongeren als de pleegouders hebben veel praktische vragen. Pleegzorg Vlaanderen vergadert regelmatig met de voogden van Caritas om een gemeenschappelijke benadering en gepaste steun voor de betrokkenen te vinden.
 • Vorming en begeleiding van Franstalige voogden via
  • een helpdesk voor praktische vragen
  • individuele steun (telkens sessies van 2 uur)
  • coaching sessies in groep:
   • administratieve informatie, onderwijs, asielprocedure, psychologische, medische en sociale opvolging…
   • voorbereiding interview CGVS, gezinshereniging, procedures bij de gemeente…
   • zelfstandigheid: werkomstandigheden, paspoort, bankrekening…
  • continue vormingen over de thema’s die we meest zien terugkeren in de vragen van de helpdesk (zoals gezinshereniging, sociale rechten, bijzondere verblijfsprocedure en de asielprocedure).

1

Als ze asiel aangevraagd hebben of geen geldige binnenkomstdocumenten of verblijfsrecht hebben.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws