Nieuw project: begeleiding van erkende NBMV’s

Caritas International België Nieuw project: begeleiding van erkende NBMV’s

Isabel Corthier

Isabel Corthier

06/06/2014

Caritas International start dit jaar met een nieuw integratieproject. Doelgroep? Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV’s) die het vluchtelingenstatuut of een subsidiaire bescherming hebben gekregen en die omwille van hun kwetsbaarheid wellicht heel wat hindernissen zullen moeten overwinnen op hun weg naar integratie.

“We denken bijvoorbeeld aan jonge moeders, jongeren zonder sociaal netwerk, jongeren die geen van onze landstalen spreken of psychosociale problemen hebben”, verduidelijkt Ariane Dewandre, projectverantwoordelijke. Dit project is gegroeid uit de samenwerking tussen de cel Integratie (coaching van kwetsbare erkende vluchtelingen) en de dienst Voogdij van Caritas.

Begeleiden naar autonomie

“Op het einde van hun begeleidingsparcours moet de jongere in staat zijn zelfstandig te leven met de steun van bestaande voorzieningen zoals het OCMW en andere sociale diensten”, aldus Ariane Dewandre. “We hebben een multidisciplinair team om hen hierbij te helpen: mensen met pedagogische competenties, een psychotherapeute en integratiecoaches. Deze laatste werken heel flexibel op het terrein, zowel in Vlaanderen als in Brussel en Wallonië, om de lokale verankering te bevorderen.”

 

Welke begeleiding?

“Het begeleidend team zal de jongeren die het vluchtelingenstatuut hebben gekregen, informeren over hun rechten en plichten, helpen bij het zoeken van huisvesting, bij de installatie (plaatsbeschrijving, energiecontracten, …), bij administratieve verrichtingen. Budgetbeheer, integratie in lokale netwerken en onderwijskeuzes staan ook op het programma. Indien nodig is er een psychosociale omkadering en helpen we hen bij de procedure tot familiehereniging. Kortom, we doen er alles voor opdat de jongere zijn integratieproject met succes zou doorlopen en hij zijn plaats zou vinden in onze maatschappij. Onze begeleiding loopt gedurende één, maximum twee jaar.”


Dit project werd mogelijk gemaakt dankzijde steun van het Europese Vluchtelingenfonds.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten