Hulpverlening voor jonge transmigranten – BEËINDIGD

Caritas International België Hulpverlening voor jonge transmigranten – BEËINDIGD

Elodie Perriot/Secours Catholique

Elodie Perriot/Secours Catholique

19/02/2019

Plaats:

Brussel

Duur:

01/01/2019 – 31/12/2019

Doelgroep:

Jongeren op de vlucht die aanwezig zijn in het Brusselse Maximiliaanpark en in en rond het Brusselse Noordstation.

Doel:

Bereiken, informeren en versterken van de jongeren en elke actor die met hen in contact komt.

Partner:

Minor-Ndako, Fedasil

Context: jongeren in een kwetsbare situatie

Steeds meer jongeren op de vlucht passeren in België op hun weg naar het Verenigd Koninkrijk. Ze zijn meestal al erg lang onderweg en gescheiden van hun familie, waardoor ze aangewezen zijn op eigen overlevingsmechanismen, kennissen en smokkelnetwerken. Zo krijgen ze vaak foutieve informatie en belanden ze in levensgevaarlijke situaties. Het is belangrijk om hen te informeren over de opvang- en beschermingsmogelijkheden in België en de legale manier om herenigd te worden met gezinsleden (onder meer in het Verenigd Koninkrijk).

Het is echter erg moeilijk om het vertrouwen van deze jongeren te winnen en ze staan wantrouwig tegenover overheidsdiensten. Een aantal burgerinitiatieven slagen er wel in om het vertrouwen van deze jongeren te winnen, maar zijn niet altijd op de hoogte van de bestaande procedures en beschermingsmogelijkheden.

Doelstellingen: ondersteuning van alle actoren

We willen deze jonge transmigranten bereiken, informeren en empoweren om hen weerbaar en sterker te maken voor de toekomst. We zetten in op samenwerking met, informatiedeling tussen en kennisversterking van de verschillende betrokken actoren tijdens het traject van deze jongeren op de vlucht.

Activiteiten: sensibilisatie, informatie en vorming

  • Drie keer per week organiseren we permanenties op het kantoor van Caritas. We willen voldoende vertrouwen en veiligheid creëren bij de jongeren om hen te bereiken, te informeren over hun rechten en beschermingsmogelijkheden en te versterken in hun capaciteiten.
  • Via een vormingsreeks delen we onze jarenlange expertise met verschillende actoren: vrijwilligers, politiediensten, sociaal assistenten, straathoekwerkers, jeugdwerkers…. Het aanvullende vormingspakket ondersteunt hen in het werk en de contacten met deze jongeren.
  • De ervaringen, signalen en expertise die we verzamelen vanuit onze terreinaanwezigheid en vormingen, gebruiken we om laagdrempelig en systematisch contact te organiseren tussen verschillende actoren betrokken bij het traject van de jongeren op de vlucht (dus ook de opvang waarin deze jongeren terechtkomen, de voogden die hen onder hun hoede hebben, politiediensten…).

Aan de hand van praktijktafels willen we informatie en expertise uitwisselen, het traject van de jongere in kaart brengen, procedures leren kennen, knelpunten en noden detecteren en aanpassingen testen. Er is veel expertise verspreid aanwezig over verschillende diensten en personen. We willen daarom gezamenlijk komen tot praktische tools voor betrokken actoren. Hiermee kan er een dynamisch multidisciplinair lerend netwerk tot stand komen.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws