Minderjarigen in transit in België: een menselijkere aanpak is mogelijk!

Caritas International België Minderjarigen in transit in België: een menselijkere aanpak is mogelijk!
21/02/2019

De organisaties achter de humanitaire hub in Brussel presenteren vandaag hun aanbevelingen voor een menselijkere aanpak van transitmigranten in België. Caritas International heeft de activiteiten van de hub gesteund en organiseert socio-juridische steun voor niet -begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Een analyse.

“Er zijn veel jongeren in het Maximiliaanpark en omgeving”, zegt Laurence Bruyneel, coördinatrice van het team voogden en de projecten rond transmigratie bij Caritas. “Het zijn personen in diverse juridische situaties die zowel psychisch als fysiek heel kwetsbaar zijn. We zien er bijvoorbeeld veel jonge meisjes die van Ethiopië of Eritrea komen en slachtoffer werden van seksueel misbruik en seksueel overdraagbare aandoeningen opliepen. Jammer genoeg zijn deze jongeren moeilijk te benaderen en is er een gebrek aan aangepaste structuren om hen te begeleiden en beschermen.”

Moeilijkheid: de jongeren benaderen

“De voornaamste moeilijkheid bij de NBMV is dat ze heel moeilijk te benaderen zijn”, zegt ook het rapport van de hub. “Ze zijn bang niet als minderjarigen erkend te worden en te worden opgesloten in een gesloten centrum. Ze zijn dus heel wantrouwig en weinig ontvankelijk voor onze informatie”, voegt Laurence Bruyneel toe, die met alle organisaties van de hub samenwerkt. “Dankzij herhaaldelijke ontmoetingen winnen we beetje bij beetje hun vertrouwen en dit eindigt soms met een vraag naar informatie van hun kant of zelfs de vraag om zich te signaleren.” Een jongere die gesignaleerd wordt bij de dienst Voogdij heeft recht op opvang in een aangepaste structuur, krijgt een voogd toegewezen, heeft recht op begeleiding door een advocaat en heeft schoolplicht.

Aanbevelingen:

De partners van de hub[1] vragen een effectieve bescherming van de NBMV, namelijk:

  • Via de creatie van gespecialiseerde crisiscentra voor NBMV in transit: deze structuren zouden bijdragen aan de bescherming van deze kinderen tegen de gevaren waaraan ze worden blootgesteld als ze zich alleen op straat bevinden. Tijdens deze periode zouden professionals ook hun onmiddellijke noden kunnen analyseren en hen basisinformatie geven.
  • Door de toewijzing van een ervaren voogd om de NBMV te begeleiden: een voorlopige voogd die in een noodsituatie benoemd wordt om de jongere zo snel mogelijk te steunen.
  • De aanpassing van het systeem dat gebruikt wordt om de leeftijd van een persoon te bepalen: gezien de vele disfunctionaliteiten van dit systeem, vragen we een aanpassing van het model dat in België gebruikt wordt om de leeftijd van een persoon te bepalen.
  • Verbetering van de samenwerking tussen de staat en de eerstelijnsdiensten die in contact staan met de NBMV. In het bijzonder om de omkadering van de NBMV te versterken en meer coherentie te verkrijgen.

“Deze jongeren zijn op zichzelf aangewezen, hebben al heel moeilijke ervaringen achter de rug en zijn vaak getraumatiseerd. We moeten hen beter helpen”, besluit Laurence Bruyneel.

 1

Dit rapport is het resultaat van een samenwerking tussen Caritas International, CIRÉ, het Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen, NANSEN en Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten