Balkan staat blank door ongeziene overstromingen

Caritas International België Balkan staat blank door ongeziene overstromingen
20/05/2014

Caritas International steunt het noodhulpprogramma van Caritas in Bosnië-Herzegovina en in Servië om het hoofd te bieden aan de ergste overstromingen in de regio in 120 jaar. De financiële steun is onder meer bestemd voor de distributie van levensmiddelen, water en basisgoederen die volop aan de gang is. De heropbouw van de streek en het creëren van werkgelegenheid zijn prioritair in een volgende fase.

Ongeziene overstrominge

Het equivalent van 3 weken zware regens is op nauwelijks drie dagen tijd uit de lucht gevallen in de regio en heeft zware overstromingen en landverschuivingen veroorzaakt. 44 doden is de voorlopige balans maar dat cijfer blijft stijgen. Meer dan 100.000 huisgezinnen zitten zonder elektriciteit. In het totaal zijn 1.2000.000 mensen en 30% van het Bosnische grondgebied getroffen. De evacuaties gaan verder. Tientallen collectieve centra vangen meer dan 30.000 slachtoffers op in de steden.

“Tientallen steden in Bosnië en Servië zijn sinds woensdag onder water gelopen. Sinds zaterdag neemt de buienactiviteit af maar sterk gezwollen rivieren die buiten hun oever treden blijven ravages aanrichten. Tienduizenden mensen zitten vast in hun appartement of in hun woning en zijn enkel bereikbaar met rubberboten. Maglaj, Doboj en Samac in het noorden van Bosnië en Obrenovac in Servië zijn het zwaarst getroffen”, getuigt Gaëtan Devisme, vertegenwoordiger van Caritas International in Sarajevo.

 

Golf van solidariteit

Caritas maakt vandaag 50.000 euro om de noodhulpinterventie te steunen van haar partners Caritas Servië en Caritas Bosnië-Herzegovina. Ter plaatse is een enorme golf van solidariteit ontstaan. De lokale Caritasorganisaties verzamelen en verdelen levensmiddelen, water, geneesmiddelen en hygiëneproducten via hun netwerk van parochies en vrijwilligers. 25 vrachtwagens doorkruisen Bosnië en proberen de mensen te bereiken die tot dusver nog geen hulp kregen.

“De mensen hebben dringend hulp nodig. De economische schade is momenteel nog niet aan de orde maar de veeteelt en de landbouw zijn zwaar getroffen. Na het terugtrekken van het water zal de omvang van de ramp pas duidelijk worden: wegennetwerk, huizen, infrastructuren, veestapel, landbouwgrond… Deze hoofdzakelijk landelijke bevolking zal onze hulp meer dan nodig hebben voor de heropbouw van hun dorpen en het herstellen van de werkgelegenheid. Het Caritasnetwerk is nu al bezig met het uittekenen van een grootschalig post-urgentieprogramma dat zo vlug mogelijk van start zal gaan”, aldus Gaëtan Devisme van Caritas International.

Caritas International België Balkan staat blank door ongeziene overstromingen

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten