11.11.11 vraagt aandacht voor klimaatrechtvaardigheid

Caritas International België 11.11.11 vraagt aandacht voor klimaatrechtvaardigheid

Mozambique is één van de landen die zwaar te lijden hebben van de klimaatverandering. Het netwerk van Caritas heeft er projecten om honger te bestrijden en ondervoeding tegen te gaan. - Caritas International

Mozambique is één van de landen die zwaar te lijden hebben van de klimaatverandering. Het netwerk van Caritas heeft er projecten om honger te bestrijden en ondervoeding tegen te gaan. - Caritas International

06/10/2022

De nieuwe najaarscampagne van 11.11.11 staat in het teken van de strijd voor klimaatrechtvaardigheid in de wereld. “Het is onrechtvaardig dat de grootste gevolgen van de klimaatcrisis, zoals droogte en extreem weer, juist diegenen treffen die het minst hebben bijgedragen tot het ontstaan ervan”, zegt de koepelorganisatie. Klimaatonrecht aanpakken is ook een belangrijk thema in het werk van Caritas International, dat lid is van 11.11.11.

Onze kinderen en kleinkinderen dreigen anders een wereld te erven die ontwricht is. Een wereld waarin macht en winst boven mens en natuur staan. Want zij die nu al de gevolgen ondervinden, vallen uit de boot.

11.11.11

De klimaatcrisis treft niet iedereen gelijk”, onderstreept 11.11.11. “Integendeel. De grootste gevolgen raken vooral de mensen en landen die er het minst verantwoordelijk voor zijn, en die weinig middelen hebben om er iets aan te doen. In Bangladesh verdwijnen vissersdorpen in de stijgende zee. In Zambia leidt de droogte tot extreme hongersnood. In Brazilië worden volledige gemeenschappen verdreven door bosbranden. Dat klimaatonrecht is een gevolg van het oneerlijke systeem. We moeten het dus bij de wortels aanpakken. Het enige juiste antwoord op de klimaatverandering is een systeemverandering.

Volgens 11.11.11 is het essentieel om klimaatopwarming tegen te gaan en ervoor te zorgen dat de ongelijkheid tussen en binnen landen niet nog groter wordt. “Onze kinderen en kleinkinderen dreigen anders een wereld te erven die ontwricht is. Een wereld waarin macht en winst boven mens en natuur staan. Want zij die nu al de gevolgen ondervinden, vallen uit de boot.

Verantwoordelijkheid van industrielanden

Een continent als Afrika is slechts verantwoordelijk voor minder dan 4% van de broeikasgassen. Rijkere industrielanden, zoals de VS en een aantal  landen in West-Europa, dragen de historische verantwoordelijkheid voor de opwarming van het klimaat. De rijkste 10% van de wereldbevolking is verantwoordelijk voor 52% van de uitstoot van broeikasgassen, terwijl de armste 50% slechts verantwoordelijk is voor 7%. Vandaar dat het zo belangrijk is om op te komen voor klimaatrechtvaardigheid.

Het klimaatonrecht doet miljoenen mensen in voedselonzekerheid belanden en honger lijden. In de Sahel en de Hoorn van Afrika lijdt de bevolking nu enorm onder de extreme droogte. Alleen al in Ethiopië, Kenia en Somalië kampen 13 miljoen mensen met ernstige honger. Tussen de 3,3 en 3,6 miljard mensen leven in gebieden die erg kwetsbaar zijn voor de klimaatverandering. Die gebieden liggen vooral in Afrika, (Zuidoost-) Azië, Latijns-Amerika en op een aantal kleine eilanden.

De klimaatopwarming maakt het in heel wat delen van de wereld een stuk moeilijker om aan visvangst te doen of landbouw te bedrijven. Het fenomeen doet ook velen op de vlucht slaan, in de hoop elders meer voedsel te vinden en een beter bestaan te leiden.

Projecten die hoop geven

Gelukkig zijn er wereldwijd heel wat projecten en initiatieven die de bevolking hoop bieden. Caritas International ondersteunt in een aantal landen projecten die de voedselzekerheid moeten vergroten en de impact van de klimaatopwarming moeten helpen op te vangen. Volgens Caritas International en haar partnerorganisaties in diverse landen moet je investeren in het voorkomen van klimaatrisico’s, voedselsystemen omvormen en menselijke mobiliteit integreren in politiek beleid.

Agro-ecologie is één van de methodes die Caritas International promoot in haar projecten in een land als Niger. Het gaat om een geheel van landbouwpraktijken en een economisch en maatschappelijk model waarmee je kan inspelen op de grote klimaat- en voedseluitdagingen in Niger en de Sahel-regio. Wie aan agro-ecologie doet, herstelt de bodem, doet aan herbebossing en kiest voor polycultuur, het telen van meerdere gewassen. Via agro-ecologie wordt het gemakkelijker om voedselsystemen duurzamer te maken in het licht van catastrofes en ze minder afhankelijk af te maken van fossiele energie. Agro-ecologie is ook nuttig om armoede te bestrijden.

Caritas International België 11.11.11 vraagt aandacht voor klimaatrechtvaardigheid
Hier is een voorbeeld van een perceel dat wordt ontgonnen volgens de principes van de agro-ecologie: een succes op alle niveaus! - Iles de Paix

Doe ook mee voor klimaatrechtvaardigheid

Wat gebeurt er met de opbrengst van de najaarscampagne van 11.11.11? Van elke 10 euro die wordt ontvangen, gaat minstens 8 euro naar de rechtstreekse missie van de koepel. Deze middelen worden breed ingezet om onrecht aan te pakken: van klimaat en armoede tot mensenrechten en fiscale rechtvaardigheid. De centen dienen ook om het werk meer dan 60 aangesloten ngo’s, waaronder Caritas International, te ondersteunen.

Ook jij kan meebouwen aan een betere toekomst. Doe een gift op het online platform of op het rekeningnummer BE30 0000 0000 1111.

Je kan je ook nog op andere manieren inzetten:

Meer informatie over andere evenementen en acties? Surf naar: https://11.be

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten