Studiedag i.s.m. AP Hogeschool Antwerpen “Hoe kunnen we het samenleven met vluchtelingen bevorderen?”

Caritas International België Studiedag i.s.m. AP Hogeschool Antwerpen “Hoe kunnen we het samenleven met vluchtelingen bevorderen?”
03/03/2017

Op donderdag 23 februari organiseerde Caritas International samen met AP Hogeschool Antwerpen een studiedag rond samenleven met vluchtelingen. Meer dan 200 studenten en leerkrachten namen deel aan deze dag vol panelgesprekken en workshops.

’s Ochtends stonden er twee panelgesprekken op het programma. Het eerste panelgesprek ging over vluchtelingen op school. Jill Smet, OKAN-coördinator te Antwerpen, en twee leerlingen vertelden over de OKAN-klas en de overstap naar de reguliere klas. Willy Belmans toonde dan weer het perspectief van een vrijwilliger die met vluchtelingen aan de slag gaat. Ten slotte was Ann Vermeulen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen present, om ook de invalshoek van haar organisatie te belichten.

Dit panelgesprek werd gevolgd door een tweede gesprek, maar dan met een focus op wereldburgerschapseducatie. Tijdens dit gesprek deelden de sprekers hun ervaringen in het sensibiliseren, informeren en activeren van jongeren rond de thematiek.

In de namiddag stonden er nog acht workshops op het programma, waar ook een internationale delegatie van lectoren en studenten aan deelnamen. Deze workshops hielpen om het thema vanuit verschillende hoeken te belichten en om kennis te maken met verschillende (inter)actieve werkvormen die ze zelf ook in de klas kunnen toepassen.

Deze dag heeft deelnemers doen inzien dat dialoog belangrijk is alsook dat vluchtelingen mensen zijn zoals jij en ik. Op het einde van de dag presenteerden de deelnemers ook hun antwoord op de centrale vraag: “Hoe kunnen we het samenleven met vluchtelingen bevorderen?” Dit deden ze aan de hand van een woordweb. De woorden die hier het meest naar voor kwamen, waren: “educatie”, “participatie”, “openheid” en “communicatie”.

Op woensdag 15 maart 2017 organiseren we opnieuw een studiedag op een hogeschool. Maar deze keer in samenwerking met Odisee hogeschool. Meer informatie hier.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten