Geslaagd slotmoment van het schoolproject “My school on the move”

Caritas International België Geslaagd slotmoment van het schoolproject “My school on the move”

Caritas - Het groepje van Lise (tweede van links) maakte een dankbaarheidsmuur

Caritas - Het groepje van Lise (tweede van links) maakte een dankbaarheidsmuur

27/02/2020

Op vrijdag 21 februari, de laatste dag voor de Krokusvakantie, sloten de vijfdejaars van het VMS te Roeselare het project “My school on the move” af. Een semester lang werkten ze rond de thema’s vluchtelingen, diversiteit en samenleven. Samen met Pax Christi, !DROPS en Caritas International, die voor dit pilootproject de handen in elkaar sloegen, gingen ze in hun eigen stad op zeer creatieve wijze met de thematiek aan de slag.

“Voor ons project spraken we met mensen die naar België zijn gemigreerd. Het was super interessant om hun verhaal te horen,” vertelt Catho, een van de leerlingen. “We hopen dat we kunnen aantonen dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt. Elk mens en elke cultuur is mooi.”

Inleven, informeren en zelf actie ondernemen

My school on the move bestond eigenlijk uit drie fases,” zegt Steffi Vermeire, verantwoordelijke wereldburgerschapseducatie. “In een eerste deel richtten we ons vooral op het informeren en inleven. In de workshop Between 2 worlds stonden we stil bij de feiten. We legden belangrijke termen uit en toonden waar de meeste mensen op de vlucht terecht komen. De leerlingen gingen in gesprek met onze collega Hamid, die zelf ook een vluchtverhaal heeft, en ze speelden participatief theater met Pax Christi. De leerlingen bezochten ook een opvangcentrum voor asielzoekers.”

In de tweede fase kwamen de jongeren zelf in actie. “Onder begeleiding van !DROPS begonnen de leerlingen te brainstormen over wat ze nu zelf zouden kunnen doen om van Roeselare een meer inclusieve stad te maken. De resultaten van dit creatief proces konden we vervolgens op 21 februari bewonderen,” aldus Steffi Vermeire.

Roeselare in actie

Zo werd er een dankbaarheidsmuur opgezet in de Roeselaarse bibliotheek Arhus “De bibliotheek hier is een plek waar echt iedereen samen komt. We lieten mensen van heel verschillende achtergronden opschrijven waar zij dankbaar voor zijn. Liefde en vriendschap komen altijd terug, waar je ook vandaan komt.”legt Lise, een van de deelnemers, uit. “We gingen in gesprek met mensen waar we normaal niet zo snel mee in aanraking komen. Het was echt heel leuk om te doen.

Er werden filmpjes gemaakt, verschillende verkoopacties georganiseerd ten voordele van lokale organisaties die vluchtelingen ondersteunen, affiches werden ontworpen en verspreid om mensen op een positieve manier te doen stilstaan bij de thema’s migratie en diversiteit, en nog zoveel meer.

Ontmoeting als hefboom

“Samenleven in diversiteit wordt nog te vaak vanuit een negatieve bril bekeken,” legt Steffi Vermeire uit. “Met dit project, waarbij we echt vertrokken vanuit de leefwereld van jongeren, en waarbij we focusten op kennismaking en ontmoeting, hopen we dat de perceptie rond deze polemische thema’s wat is bijgedraaid.”


Dit project werd mede mogelijk gemaakt met de financiële steun van de Nationale Loterij en de Belgische Directie- generaal voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp

Caritas International België Geslaagd slotmoment van het schoolproject “My school on the move”

Caritas International België Geslaagd slotmoment van het schoolproject “My school on the move”

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten