Zero Discrimination Day, ook op de huurmarkt

Caritas International België Zero Discrimination Day, ook op de huurmarkt

Isabel Corthier

Isabel Corthier

01/03/2018

Naar aanleiding van Zero Discrimination Day vraagt Caritas aandacht voor kwetsbare mensen die op zoek zijn naar een huurwoning. Om van hun zoektocht een succes te maken, is dringend optreden tegen discriminatie noodzakelijk.

“Ik leg uit aan de eigenaars dat ik bel in naam van een erkend vluchteling die OCMW-steun krijgt, en dan verandert de toon. Soms in positieve zin, maar ook negatief”, vertelt Nora. Ze is vrijwilliger in het Housing-café en heeft zelf ervaren hoe discriminatie op de huurmarkt de zoektocht naar een woning nog zwaarder maakt.

Grote drempel

De private huurmarkt blijft bepaalde groepen mensen discrimineren, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek1. Kandidaat-huurders worden vooral gediscrimineerd op basis van hun vermogen, bijvoorbeeld als ze een leefloon krijgen of arbeidsongeschikt zijn. Daarnaast wordt vaak gediscrimineerd op basis van etnische achtergrond. Bij beide vormen van discriminatie zijn mannen in het bijzonder slachtoffer. “In onze Housing-cafés zien we mensen die onder beide groepen vallen. Voor hen moet de discriminatie op de huurmarkt dan ook dringend worden aangepakt”, verklaart Sofie De Mot, coördinator huisvesting van Caritas International.

Aanbevelingen

Op basis van studies en ervaring op het terrein, schuift Caritas enkele concrete beleidsaanbevelingen naar voor:

  • Een uitgewerkte anti-discriminatie-strategie uit te bouwen om discriminatie op basis van solvabiliteit, etnische achtergrond of familiale situaties tegen te gaan.
  • Het controleren van de regelgeving via praktijktesten, uitgevoerd door de sector zelf en door de overheid en bij overtreding een sanctionering uit te voeren.

Om de discriminatie op de huurmarkt echt tot nul terug te dringen, moet werk gemaakt worden van een beleid dat discriminatie onder ogen ziet en aanpakt. Het is een kans om een thuis te bieden aan mensen van elke inkomenscategorie, geslacht of achtergrond. Een huis is immers een eerste, essentiële stap naar integratie.

Wat kunt u doen?

Hebt u een huis of appartement dat u wilt verhuren aan erkende vluchtelingen? Word solidaire huiseigenaar! Neem contact met ons op via solidaire.eigenaar@caritasint.be of het nummer 0473 95 14 62.1

vb. K. Heylen & K.Van den Broeck (2015): ‘Discriminatie op de private huurmarkt uit het donker gelicht’, in Woonnood in Vlaanderen, Garant, 2015.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten