Waarom België het Migratiecompact moet tekenen

Caritas International België Waarom België het Migratiecompact moet tekenen

Familie laat bloemen achter bij graf vader en echtgenoot, Lesbos, Griekenland (Lefteris Partsalis, 2016)

Familie laat bloemen achter bij graf vader en echtgenoot, Lesbos, Griekenland (Lefteris Partsalis, 2016)

19/11/2018

Tekenen we of tekenen we niet? Het VN-migratiecompact zorgde de laatste tijd voor heel wat krantenkoppen en politieke discussies. Caritas International hoopt dat de Belgische regering doet wat ze op de Algemene Vergadering van de VN beloofde en het Global Compact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie ondertekent.

Het voorbije jaar hebben de leden van de Verenigde Naties, waaronder België, zich gebogen over een tekst die de ambitie heeft richting te geven aan de manier waarop landen omgaan met migratie. Het resultaat daarvan is het Global Compact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie. Het biedt landen een sterk kader om op een humane manier te antwoorden op de uitdagingen die migratie met zich meebrengt. De overeenkomst is juridisch niet-bindend en respecteert de soevereiniteit van staten om hun grenzen te beheren. Het erkent dat migratie een wereldwijd fenomeen is dat niet door een enkele staat alleen kan aangepakt worden.

Migranten verwelkomen en beschermen

“Het feit dat de internationale gemeenschap tot een Compact is gekomen rond een complex en mondiaal fenomeen als migratie, is een zeer positieve ontwikkeling,” zegt Tom Devriendt, beleidsmedewerker bij Caritas International.

Het Global Compact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie bevat inspirerende ijkpunten voor een beleid dat zich engageert om migranten te verwelkomen en te beschermen. Het is een teken van hoop dat de internationale gemeenschap menselijke mobiliteit erkent als een kenmerk van onze tijd en als zodanig garanties en bescherming wil bieden aan migranten, zowel in landen van herkomst, transit en aankomst.

België moet engagement nakomen

Elke dag opnieuw zijn Caritas International en haar partners elders in de wereld getuige van de uitdagingen, uitbuiting en uitsluiting waarmee migranten geconfronteerd worden. Het Migratiecompact vindt een goed en uitnodigend evenwicht tussen het handhaven van hun rechten en de soevereiniteit van de staten die de uiteindelijke verantwoordelijkheid omtrent hun migratiebeleid blijven behouden.

“Caritas International zou het daarom bijzonder jammer vinden indien België terugkomt op de in New York bereikte consensus,” zegt Tom Devriendt. “Migratie is een internationaal fenomeen dat een internationale aanpak vraagt. Alleen gaan we het niet kunnen. Zich terugtrekken uit het Compact zou een verkeerd signaal zijn en het proces ontrafelen.”

Caritas International hoopt dat de Belgische regering, zoals beloofd tijdens de jongste Algemene vergadering, en mede in het kader van het komend lidmaatschap van de Veiligheidsraad, haar engagement integraal zal realiseren door het Compact te ondertekenen op de Intergouvernementele Conferentie in Marokko op 10 en 11 december.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten