Land in de kijker: Mauritanië

Caritas International België Land in de kijker: Mauritanië
14/03/2014

Mahmoud, een 41 jarige Mauritaniër, kwam naar België in september 2012. Na een negatieve beslissing van zijn asielaanvraag besloot hij terug te keren naar zijn thuisland. Hij zag zonder verblijfsrecht geen toekomstperspectief in België en miste zijn vrouw en drie kinderen die waren achtergebleven in Mauritanië.

Het terugkeerverhaal van Mahmoud

Terugkeren naar zijn vroegere dorp was voor hem geen optie dus kwam het idee om zich te vestigen in Nouakchott en daar een winkeltje met voedingswaren te openen. Geen evidente keuze aangezien hij in deze stad geen sociaal netwerk had om op terug te vallen. Samen met Caritas International en de lokale partner bereidde Mahmoud zijn terugkeer voor. Hij kon rekenen op een re-integratiebudget voor huisvesting en het opstarten van een kleine zaak.

Bouwen aan de toekomst

Bij aankomst in de luchthaven te Nouakchott werd Mahmoud onthaald door Caritas Mauritanië. Na een week tijdelijk verblijf, trok hij samen met zijn vrouw en kinderen in de betaalbare woning die Caritas Mauritanië voor hem vond. Zijn re-integratiebudget dekte de eerste maanden huur. Vervolgens werden de nodige stappen ondernomen voor het opstarten van zijn zaak. Er werd een goede locatie gevonden voor de winkel, de producten werden aangekocht en de boekhouding werd nauwlettend opgevolgd. Mahmoud kwam wekelijks naar de partnerorganisatie om te praten over de stand van zaken van zijn business. Hij werd aangemoedigd door de lokale partner die zijn winkel ook meermaals bezocht.

Hij vecht tegen de concurrentie door flexibel te zijn en zijn verkoopproducten aan te passen. Zo is hij onlangs gestart met het verkopen van telefoonkaarten. Mahmoud is tevreden met de bescheiden inkomsten van zijn winkeltje en krijgt veel steun van zijn vrouw. Het is hem ook gelukt een nieuw sociaal netwerk uit te bouwen in Nouakchott.

De uitdaging voor de nabije toekomst is om volledig rond te komen met de inkomsten van zijn activiteit aangezien hij nu zelf moet instaan voor het betalen van zijn woning. De nauwe samenwerking met de lokale partner, de motivatie en wilskracht van Mahmoud en de steun van zijn vrouw, zijn allemaal belangrijke factoren die hebben bijgedragen tot zijn re-integratie.

Mauritanië

Mauritanië is gelegen aan de westkust van Afrika, grenzend aan Senegal, Mali, de Westelijke Sahara en Algerije. Het land bestaat voor het grootste deel uit woestijnvlaktes. De erg jonge bevolking – een mengelmoes van Arabieren, Berbers, en zwart Afrikanen – woont hoofdzakelijk in de steden.

Het overgrote deel van de terugkeerders die re-integratiesteun vragen via Caritas International keren terug naar de hoofdstad Nouakchott. Ze worden er begeleid door onze lokale partner, Caritas Mauritanië en meer specifiek door de Cellule Accueil Ecoute.

Caritas Mauritanië werkt rond drie luiken: het organiseren van lokale structuren, voedselzekerheid en ondersteuning van de meest kwetsbare groepen. Binnen het re-integratieprogramma begeleiden ze terugkeerders op het vlak van huisvesting, het opstarten van een microbusiness en krijgen ze sociale en morele steun.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten