HOME-project: een betere terugkeer voor slachtoffers mensenhandel

Caritas International België HOME-project: een betere terugkeer voor slachtoffers mensenhandel
29/07/2014

Vorig jaar ging onder leiding van de Nederlandse organisatie Maatwerk bij Terugkeer het pilootproject HOME van start. Het doel van dit project is de ondersteuning aan slachtoffers van mensenhandel om een menswaardige vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst te verbeteren.

Vorig jaar ging onder leiding van de Nederlandse organisatie Maatwerk bij Terugkeer het pilootproject HOME van start. Het doel van dit project is de ondersteuning aan slachtoffers van mensenhandel om een menswaardige vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst te verbeteren.

In dit unieke project bundelden organisaties die rechtsreeks samenwerken met slachtoffers mensenhandel,  organisaties die werken rond re-integratie en lokale partners in de landen van herkomst hun krachten. Er werd kennis en expertise uitgewisseld en samengewerkt voor het verbeteren van de pre-departure en post-arrival assistance voor deze specifieke doelgroep. Caritas International en Pag-asa namen als Belgische partners actief deel aan het project.

Uitwisseling in Nigeria

De lokale partners uit Nigeria, Brazilië en Sierra Leone kwamen naar Nederland om inzicht te krijgen in het opvangsysteem en de procedures voor slachtoffers van mensenhandel.

Daarna ontving onze Nigeriaanse lokale partner Idia Renaissance de deelnemende organisaties in Nigeria. We verbleven grotendeels in Benin City, waar het trainingscentrum van Idia Renaissance is gevestigd en onder meer slachtoffers mensenhandel een opleiding kunnen volgen (naaiatelier, horeca, computervaardigheden,…).  Door bezoeken aan onder meer opvangcentra voor slachtoffers mensenhandel, een psychiatrisch ziekenhuis, de beschermende instanties alsook enkele getuigenissen van slachtoffers mensenhandel, kregen we een duidelijk zicht op het bestaande netwerk voor deze slachtoffers.

Richtlijnen

Dankzij deze uitwisseling en samenwerking tussen de verschillende organisaties werden richtlijnen  ontwikkeld  om slachtoffers mensenhandel die wensen terug te keren adequaat voor te bereiden op hun terugkeer en om hen te begeleiden na hun terugkeer.

De richtlijnen zijn terug te vinden op volgende link: http://www.mensenhandelweb.nl/document/practical-guidelines-dignified-safe-and-sustainable-return-victims-human-trafficking

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten