De lessen van ERSO SURE: focus op kwetsbaarheid

Caritas International België De lessen van ERSO SURE: focus op kwetsbaarheid
29/07/2014

ERSO SURE, een samenwerkingsproject tussen ngo’s uit België, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Griekenland, ging van start in november 2012 en werd afgesloten eind april 2014. ERSO SURE had als doel om extra ondersteuning te voorzien voor kwetsbare mensen die vrijwillig terugkeren naar Mongolië, Irak of Pakistan. Door de expertise van de verschillende ngo’s te bundelen werd de kennis rond de voorbereiding en begeleiding verder uitgebouwd en uiteengezet in een handleiding.

De ERSO-leden onderzochten de re-integratiemoeilijkheden in samenwerking met de partnerorganisaties in de Aziatische landen om zo beter te kunnen inspelen op de specifieke noden en uitdagingen vóór én na terugkeer. Re-integratieondersteuning voor een Pakistaanse alleenstaande vrouw vraagt namelijk een andere aanpak dan wanneer een getraumatiseerde man na lange tijd terugkeert naar Irak. Daarom is het van cruciaal belang dat er voor vertrek goed wordt gepolst naar de noden om hierop te kunnen anticiperen d.m.v. het opzoeken van medicatie, het contacteren van een arts of psychiater ter plaatse, overleggen met de familie in het land van herkomst enz.

In landen waar psychologische problemen of kinderen buiten het huwelijk nog taboe zijn, is het uiterst noodzakelijk dat er organisaties zijn die de realiteit in Europa kennen en de persoon na zijn terugkeer kunnen ondersteunen, zoals nu al wordt aangeboden door onze lokale partnerorganisaties. Tijdens het project werd een methodiek uitgewerkt die ook in de toekomst kan gebruikt worden om de kwetsbaarheden per land verder te onderzoeken en om begeleiding op maat aan te bieden.

Het handboek kan geraadpleegd worden op www.erso-project.eu.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten