Other Talk… goes local! 

Caritas International België Other Talk… goes local! 

Other Talk wil meer nuance brengen in het debat over migratie.

Other Talk wil meer nuance brengen in het debat over migratie.

14/02/2022

In het erg gepolariseerde migratiedebat is communicatie heel belangrijk. Met ‘Other Talk goes local’ gaat Caritas International de boer op. We bekijken met middenveldorganisaties, onthaalgroepen en lokale beleidsactoren hoe we beter – lees: genuanceerder – kunnen communiceren over migratie en vluchtelingen.

Met Other Talk goes local mikken we op middenveldorganisaties, onthaalgroepen en lokale beleidsactoren. Samen met hen bekijken we de manier waarop er gecommuniceerd wordt over migratie en vluchtelingen. Omdat we vaststellen dat het migratiedebat steeds meer gepolariseerd geraakt, trachten we met dit project meer genuanceerde stemmen aan het woord te laten. We inspireren ons daarbij door ontmoetingen en uitdagingen waarmee onze organisatie, partners en vrijwilligers elke dag opnieuw geconfronteerd worden.

Tot wie richten we ons?

De komende jaren gaan we aan de slag met de volgende drie doelgroepen:

  • Middenveldorganisaties

We bekijken samen met zelforganisaties, migranten- en diasporaverenigingen (al dan niet professioneel georganiseerd) hoe ze een rol kunnen spelen in het vormgeven van migratie-narratieven. We denken samen na over de manier waarop de beeldvorming rond migratie een impact heeft op ons eigen communiceren naar het beweegbare midden.  De verschillende deelnemende organisaties krijgen de kans om hun expertise en ervaringen met elkaar te delen. De sessies worden begeleid door Untitled Workers Club, een communicatiebureau met een expertise in inclusieve communicatie. Om met deze organisaties in contact te komen werken we nauw samen met enkele koepelverenigingen zoals FMDO, AIF+ en FMV. Maak jij zelf deel uit van een zelforganisatie of migranten/diasporavereniging en wens je deel te nemen aan deze uitwisselingsmomenten? Neem dan met ons contact op!

  • Onthaalgroepen binnen community sponsorship

Community sponsorship is een initiatief van Fedasil, in samenwerking met Caritas International. Het begeleidt mensen die geselecteerd zijn door het UNHCR om in België een nieuw leven op te bouwen. Een onthaalgroep bestaat uit geëngageerde burgers die hen opvangen in hun gemeenschap. Caritas International bereidt de onthaalgroep zo goed mogelijk voor en begeleidt de vrijwilligers en de familie via een permanente helpdesk, workshops, vormingen en  intervisies. Daarbij hanteren we voortaan ook de Other Talk-principes.  De onthaalgroepen zijn  immers een spreekbuis voor het community sponsorship-programma. Vanuit hun eigen ervaringen dragen zij dagelijks die principes uit naar de lokale gemeenschap.

Wens je zelf een onthaalgroep op te starten? Vul dan het formulier met je gegevens in.

  • Lokale beleidsactoren 

We werken samen met lokale en nationale beleidsactoren om hen te sensibiliseren, mobiliseren en versterken  in de communicatie en beeldvorming rond migratie en vluchtelingen. We bekijken samen  hun rol en verantwoordelijkheid in het creëren van nieuwe migratie-narratieven en geven concrete communicatietips mee.

Werk je zelf bij een lokaal bestuur, gemeente, OCMW, … en heb je interesse in een kennismaking of infosessie?

Neem dan contact met ons op!

Wil je op de hoogte blijven van dit project?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!

Dit project kadert binnen het Other Talk- programma. Other Talk is een driejarig programma van 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Other Talk gaat het gesprek aan op drie domeinen: het onderwijs, het middenveld en de media. Meer info over het volledige project vind je op de website van 11.11.11.


We werken nauw samen met enkele koepelverenigingen zoals FMDO, AIF+ en FMV.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten