Community Sponsorship voor hervestigde vluchtelingen

Caritas International België Community Sponsorship voor hervestigde vluchtelingen

Een onthaalgroep geeft een warm welkom aan hervestigde vluchtelingen. - © Fedasil

Een onthaalgroep geeft een warm welkom aan hervestigde vluchtelingen. - © Fedasil

09/03/2023

DOELSTELLING:

Een opvangplaats en ondersteuning voorzien voor hervestigde vluchtelingen in België

PLAATS:

België

DUUR:

Vanaf oktober 2020

DOELGROEP:

Kwetsbare vluchtelingen die al zijn geselecteerd om opgevangen te worden in België, maar die wachten op een verblijfplaats.

PARTNER :

Fedasil

OFFICIËLE BENAMING:

Community Sponsorship

Caritas International vindt dat iedereen recht heeft op een veilige thuis in een warme gemeenschap. Als die veiligheid in eigen land in het gedrang komt – door bijvoorbeeld oorlog, vervolging, discriminatie of andere schendingen van de mensenrechten – moeten mensen bescherming kunnen vinden in een ander land dat beantwoordt aan hun belangrijkste noden.

Hervestiging is een programma onder leiding van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR). Het bestaat uit de selectie en de transfer van mensen die een toevluchtsoord hebben gevonden in een derde land, naar een land dat heeft ingestemd hen op te vangen. De vluchtelingen die voor dit programma in aanmerking komen, hebben een bijzondere kwetsbaarheid en werden door het UNHCR geselecteerd.

Hervestiging voor kwetsbare vluchtelingen

De meeste vluchtelingen worden opgevangen in de regio waar ze vandaan komen. Vaak leven ze daar in erbarmelijke en uitzichtloze omstandigheden.  Zoals bijvoorbeeld Syrische vluchtelingen in kampen in Jordanië, vluchtelingen uit DR Congo in kampen in Oeganda, … De kwetsbaarste vluchtelingen die daar leven, komen in aanmerking voor hervestiging.

Kwetsbare vluchtelingen zijn bijvoorbeeld mensen die gevaar lopen in hun thuisland, een complexe medische aandoening of handicap hebben waar in het opvangland geen voorzieningen voor zijn, alleenstaande ouders met minderjarige kinderen.

Zij worden zorgvuldig geselecteerd door het VN-Vluchtelingenagentschap (UNHCR), en komen in aanmerking voor hervestiging in 34 landen in de wereld, waaronder België.

Community Sponsorship: een andere manier om vluchtelingen op te vangen

In België komen de hervestigde vluchtelingen meestal terecht in een opvangcentrum van Fedasil. Daarna gaan ze naar een individuele (of soms collectieve) opvangstructuur die wordt beheerd door het OCMW in een gemeente.

Community Sponsorship is een aanvulling op deze manier van opvang. Maar ze werkt helemaal anders. Bij Community Sponsorship geeft een groep gewone mensen een warm welkom aan een hervestigd vluchtelingengezin. Deze mensen vormen een ‘onthaalgroep’. Een jaar lang zorgen ze ervoor dat het gezin zijn weg vindt en zich thuis voelt, zodat het een nieuwe start kan maken.

Wat doet de onthaalgroep?

De onthaalgroep gaat op zoek naar een woning voor het gezin, en richt die kant-en-klaar in. Daarnaast helpt de groep de familie met álle aspecten die bij het leven in België komen kijken: de inschrijving van de kinderen in een school, een afspraak maken bij de tandarts, zoeken naar een job, …

>> START EEN ONTHAALGROEP OP

“Standaard verblijven hervestigde personen in een opvangcentrum van Fedasil, en gaan daarna naar een verblijf in een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) in een gemeente. Pas daar beginnen ze dan met zoeken naar een definitieve woning”, legt Willem Gordts, coördinator Integratie bij Caritas International, uit.

“Met Community Sponsorship verwelkomen we vluchtelingen van bij de start, en begeleiden we hen in hun toekomstige leefwereld. Omdat ze meteen kunnen intrekken in een geschikte woning en gesteund worden door een onthaalgroep, raken ze makkelijker lokaal verbonden. En dat helpt bij hun integratieproces.”

>>LEES OOK: Een solidaire onthaalgroep voor Syrische vluchtelingen: “Ik heb er zelf ook veel deugd van.”

Caritas ondersteunt de onthaalgroep

De leden van de onthaalgroep staan er niet alleen voor. Ze worden ondersteund door het team van ervaren Caritas International- medewerkers.

Omdat de onthaalgroep de nieuwkomers elke dag en heel persoonlijk begeleidt, verloopt hun integratie veel sneller en beter. En omdat de inwoners betrokken zijn bij de komst van vluchtelingen, versterkt Community Sponsorship tegelijkertijd ook de sociale cohesie in een wijk of gemeente. “Het feit dat de familie zelfstandig woont maar goed is omringd door een groot en divers netwerk, is dé meerwaarde van Community Sponsorship”, vindt Maria Seurinck, lid van een onthaalgroep in Roeselare.

Meer info?

Wil jij meer informatie over Community Sponsorship, of je kandidaat stellen als onthaalgroep? Neem contact met ons op via dit formulier.

VOETNOOT:

Community Sponsorship is een initiatief van Fedasil, in samenwerking met Caritas International, en kadert binnen het bredere hervestigingsprogramma. 

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws