Community sponsorship voor hervestigde vluchtelingen

Caritas International België Community sponsorship voor hervestigde vluchtelingen

Fedasil - Eind oktober 2020 zullen 3 gezinnen, namelijk 14 personen, die zich in België hervestigen, worden verwelkomd door sponsoring (of Community Sponsorship). Het begin van een nieuw leven omringd door de solidariteit van de vrijwillige onthaalgroepen.

Fedasil - Eind oktober 2020 zullen 3 gezinnen, namelijk 14 personen, die zich in België hervestigen, worden verwelkomd door sponsoring (of Community Sponsorship). Het begin van een nieuw leven omringd door de solidariteit van de vrijwillige onthaalgroepen.

26/10/2020

DOELSTELLING:

Een opvangplaats en ondersteuning voorzien voor hervestigde vluchtelingen in België

PLAATS:

België

DUUR:

Vanaf oktober 2020

DOELGROEP:

Kwetsbare vluchtelingen die al zijn geselecteerd om opgevangen te worden in België, maar die wachten op een verblijfplaats.

PARTNERS :

In samenwerking met Fedasil

Hervestigde vluchtelingen in België

Hervestiging is een programma onder leiding van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR). Het bestaat uit de selectie en de transfer van mensen die een toevluchtsoord hebben gevonden in een derde land, naar een land dat heeft ingestemd hen op te vangen. De vluchtelingen die voor dit programma in aanmerking komen, hebben een bijzondere kwetsbaarheid en werden door het UNHCR geselecteerd.

Het standaardtraject voor hervestigde vluchtelingen voorziet in een verblijf in een opvangcentrum van Fedasil, gevolgd door een verblijf in een Lokaal Opvanginitiatief (LOI)[1] in een Belgische gemeente. Nu, dankzij het programma Community Sponsorship[2], kunnen sommigen onmiddellijk terecht in een eigen woning beschikbaar gesteld door lokale onthaalgroepen. “Het voordeel hiervan is dat ze meteen in een lokaal netwerk terechtkomen en in direct contact staan met mensen uit de buurt. Dat levert zonder twijfel een positieve bijdrage aan hun integratieproces”, zegt Sofie De Mot, coördinator Integratie en Re-integratie bij Caritas International.

Wat is een onthaalgroep?

Iedereen kan op vrijwillige basis onthaalgroep worden, en dus een vluchteling of vluchtelingenfamilie ‘sponsoren’ en opnemen in zijn ‘community’. Concreet toont de onthaalgroep hun solidariteit door de vluchtelingen te huisvesten. Zij bieden, voor minstens 1 jaar, een woning aan of ontfermen zich over de eerste maand huur en de huurwaarborg. Bovendien ondersteunen zij de nieuwkomers in het integratieproces en dit in verschillende domeinen van het dagelijks leven waaronder administratie, onderwijs, taal, enz. De opbouw van een lokaal netwerk is hierbij ook cruciaal. De onthaalgroep bevordert dus in hoge mate de integratie van de vluchtelingen.

Een dergelijke begeleiding vereist dus een zeker engagement van de onthaalgroep, maar deze inzet betekent een nieuw begin voor de vluchtelingenfamilies en de individuele personen. En niet alleen dat, het betekent ook het creëren van duurzame relaties, een actieve getuige zijn van de evolutie van de mensen die in België zijn aangekomen, de solidariteit van je gemeenschap in concrete actie omzetten,… “Dat ze zelfstandig kunnen wonen maar toch goed omringd zijn met een groot en divers netwerk, dat is de meerwaarde van dit project”, getuigt Maria Seurinck, lid van de onthaalgroep.

Ondersteuning en begeleiding van Caritas

Caritas laat de onthaalgroepen niet alleen en treedt op als intermediaire partner door middel van:

  • De ondersteuning en voorbereiding van de onthaalgroepen.
  • Het matchen van de vluchtelingen met de aangeboden woningen, in samenwerking met Fedasil.
  • Het begeleiden van gezinnen via de sociale dienst in eerste lijn bij complexe dossiers.
  • Het ondersteunen in tweede lijn via een helpdesk.
  • Het organiseren van collectieve activiteiten met de onthaalgroepen.

Ook de vluchtelingen kunnen rekenen op ondersteuning van Caritas via het algemene project ter ondersteuning van hervestigde vluchtelingen.

>>LEES OOK: Een solidaire onthaalgroep voor Syrische vluchtelingen: “ik heb er zelf ook veel deugd van.”

Meer info?

Wil jij meer informatie over community sponsorship, of je kandidaat stellen als onthaalgroep? Neem contact met ons op via dit formulier.

Voetnoot :

[1]

Een Lokaal Opvanginitiatief is een kleinschalig opvanginitiatief voor asielzoekers, georganiseerd door een OCMW en gefinancierd door de federale overheid.

[2]

Dit proefproject werd door Fedasil toevertrouwd aan Caritas International.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws