Lach, je bent verzorgd

Caritas International België Lach, je bent verzorgd

Caritas International - 59 tandsteenverwijderingen en 53 andere behandelingen in het geïmproviseerde tandartskabinet en de twee mobiele kabinetten in het opvangcentrum van Caritas in Ransart.

Caritas International - 59 tandsteenverwijderingen en 53 andere behandelingen in het geïmproviseerde tandartskabinet en de twee mobiele kabinetten in het opvangcentrum van Caritas in Ransart.

29/01/2021

In het opvangcentrum van Ransart werd een campagne mond- en tandzorg georganiseerd. Meer dan 70 bewoners zijn de revue gepasseerd. Ze kunnen weer lachen maar vooral: ze zagen hun levenskwaliteit en gezondheid duurzaam verbeteren.

Dit is een primeur voor een opvangcentrum in België in samenwerking met Dental Mobilis en een team van 9 vrijwillige tandartsen en assistenten. Met een combinatie van screening, zorg en sensibilisatie rond mondhygiëne en tandenpoetsen, willen we met dit 3-daagse proefproject duurzame resultaten boeken op het vlak van de gezondheid en waardigheid van onze bewoners. Tegelijkertijd zijn de besparingen in tijd en middelen mooi meegenomen.

Moeilijke toegang tot gezondheidzorg

“Tandpijn kan je helemaal gek maken”, getuigt Mireille. Ze woont in het centrum en heeft zopas het mobiele kabinet verlaten. “Soms moet je maanden wachten om een afspraak te krijgen. En dat is niet vanzelfsprekend in onze situatie.” “Een van onze bewoners”, zegt Benedicte Collasse, de verpleegkundige van het centrum, “kreeg 7 behandelingen en er werden twee tanden getrokken. Normaal zouden dat negen verschillende poliklinische bezoeken geweest zijn. Met alles wat het met zich meebrengt aan organisatie, begeleiding van vertalers, transport …”

Het hoge aantal mensen die langsgekomen zijn, is een teken van acute nood. “Mondhygiëne is niet per se de prioriteit van de mensen die we hebben ontmoet”, zegt Michael Gabai, een vrijwilliger tandarts en initiatiefnemer van de samenwerking. “Ze beseffen niet altijd wat de problemen zijn. Daarom ook hebben we eerst een screening georganiseerd. Om een planning te kunnen maken van de interventies die nodig zijn en uitleg te kunnen geven vóór elke behandeling.”

De geschetste problematiek beperkt zich niet tot het centrum van Ransart. Talrijke internationale studies tonen aan dat verzoekers om internationale bescherming meer tand/mond problemen hebben dan de mensen in grote armoede in het gastland, in dit geval hier België. Bovendien hebben zij over het algemeen minder toegang tot gezondheidszorg, zelfs wanneer diensten beschikbaar zijn en er financiële tegemoetkoming is. Meerdere factoren verklaren de verschillen: de beschikbare tandzorg in het land van herkomst en het gebrek aan kennis van dat systeem in het gastland. De migratieroute van elk van hen die continue zorg bemoeilijkt.

>LEES OOK: Opvangcentrum in Ransart

Balans van het opvangcentrum na 4 maanden

“Bijna vier maanden na de opening van het Caritas opvangcentrum in Ransart, kunnen we een positieve balans opmaken voor de bewoners, het personeel en de omwonenden”, vertelt Marco Peltzer, verantwoordelijk voor het opvangcentrum Ransart. “Dit ondanks de strenge hygiënische voorschriften die de interactie binnen het opvangcentrum en met de buitenwereld sterk beperken.”

Schoolplichtige jongeren hebben ondertussen hun weg gevonden naar de dichtstbijzijnde scholen. Het opvangcentrum en de bewoners worden geleidelijk onderdeel van het lokale verenigingsleven en sociale weefsel. “Voor een groot deel dankzij een effectieve samenwerking met de diensten van de stad Charleroi”, voegt Marco Peltzer eraan toe. “De grote uitdaging blijft nog steeds het uitbouwen van een netwerk van lokale vrijwilligers.  Huiswerkbegeleiding, Franse lessen, animatie of vervoer, de behoeften zijn divers!”

Vandaag zijn er reeds honderden vrijwilligers die zich aan de zijde van Caritas engageren in de begeleiding van mensen die wachten op een beslissing in hun verzoek om bescherming. Ook jij kunt meedoen.[1] Meld je aan als vrijwilliger bij Caritas en dan verwelkomen we je met plezier in een van onze opvangstructuren.1

We wijzen je erop dat het met de huidige gezondheidssituatie moeilijker is om vrijwilligerswerk te organiseren. Het kan dus even duren voordat je je bij het team kan voegen.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten