Opvangcentrum in Ransart

Caritas International België Opvangcentrum in Ransart

Isabel Corthier – De opvang moet altijd gepaard gaan met een menselijke, waardige en kwalitatieve ondersteuning. Caritas zorgt ervoor dat alle bewoners van het opvangcentrum in Ransart die krijgen, vooral de jonge Yazan (fictieve naam).

Isabel Corthier – De opvang moet altijd gepaard gaan met een menselijke, waardige en kwalitatieve ondersteuning. Caritas zorgt ervoor dat alle bewoners van het opvangcentrum in Ransart die krijgen, vooral de jonge Yazan (fictieve naam).

01/10/2020

NAAM:

Collectief opvangcentrum in Ransart

DOELPUBLIEK:

151 personen van wie de procedure om internationale bescherming (asielprocedure) loopt

DOEL:

Personen in dit collectieve opvangcentrum krijgen kwaliteitvolle psychosociale, juridische en administratieve ondersteuning en een medische opvolging. Het doel? Om hun autonomie en integratie mogelijk te maken en hen tegelijkertijd een waardige leefomgeving te bieden.

PLAATS:

Ransart, Charleroi, Provincie Henegouwen

DUUR:

Open vanaf oktober 2020

PARTNERS:

Caritas Wallonië

CONTEXT: EEN NIEUWE OPVANGCRISIS

Iedereen hoort regelmatig over conflicten die bepaalde delen van de wereld overspoelen, en de erbarmelijke levensomstandigheden van mensen op de vlucht. Onder hen minderjarigen die hun ouders verloren, alleenstaande vrouwen met of zonder kinderen, of individuen of families die geen andere keuze hebben dan alles achterlaten om te overleven.

Wat veel minder in de media komt, maar desondanks zeer reëel is, is de opvangcrisis waarmee ons land worstelt. Een vaststelling die Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers in ons land, heeft verplicht om noodmaatregelen te nemen. Die zorgen ervoor dat iedereen die in België bescherming aanvraagt, effectief opvang krijgt.

In het kader van die maatregelen kreeg Caritas International het mandaat om zo’n honderd mensen op te vangen en te begeleiden, in afwachting van een antwoord op hun aanvraag om bescherming. Naast een collectief centrum in Scherpenheuvel wordt deze opvang en begeleiding ook in Ransart (Charleroi) georganiseerd.

ACTIVITEIT: KWALITEITSVOLLE BEGELEIDING OP MAAT

Verzoekers om internationale bescherming hebben recht op opvang gedurende de gehele asielprocedure. Deze opvang omvat accommodatie, maar ook maaltijden, kleding, medische, sociale en psychologische ondersteuning, evenals toegang tot rechtsbijstand, een dagelijkse toelage en een beroepsopleiding.

In ons centrum in Ransart volgt een multidisciplinair team van zo’n 25 medewerkers het dagelijkse leven van de bewoners. Ze doen dit de klok rond en zeven dagen op zeven.

“De vaardigheden van onze medewerkers zijn even divers als de noden van onze bewoners”, zegt Marlène Lescrainier, die verantwoordelijke was bij de opening van het opvangcentrum. “Ook hun taken variëren sterk: ze zorgen voor begeleiding en omkadering tijdens het dagelijkse leven, maar geven de bewoners ook advies en informatie bij het plannen van hun toekomst.”

Ze helpen onder meer kinderen om hun draai te vinden op school, maar ze geven de bewoners ook steun bij het opbouwen van een sociaal netwerk hier in België, het vinden van een goeie opleiding of job, of het zoeken van een woning één keer hun aanvraag positief is beantwoord. De bewoners van het centrum krijgen daarnaast psychosociale begeleiding. Alles gebeurt individueel en op maat.

FOCUS: HULP BIJ DE ASIELPROCEDURE

De personen in het centrum hebben allemaal internationale bescherming aangevraagd in België. Ze bevinden zich in een kwetsbare situatie. Het gaat om minderjarigen, families met kinderen, koppels of alleenstaande mannen of vrouwen. Ze krijgen onderdak gedurende hun volledige asielprocedure, die tussen de 4 en de 18 maanden duurt.

“Door hun kwetsbaarheid hebben de bewoners stuk voor stuk een grote behoefte aan kwaliteitsvolle, juridische begeleiding. Die begeleiding helpt hen om hun asielprocedure beter te begrijpen en er actief aan deel te nemen. Dat zorgt ervoor dat de uiteindelijke beslissing vaker als legitiem wordt ervaren”, zegt Marlène Lescrainier. Zijn team informeert de bewoners over hun procedure, maar geeft hen ook raad over de keuzes die ze moeten maken tijdens hun procedure, of om hun recht op opvang te verzekeren.

MEER INFORMATIE

Via deze link vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over de opvang van verzoekers om internationale bescherming (asielzoekers), specifiek voor het centrum in Ransart.

Contact opnemen met de verantwoordelijke? Neem contact op met Marlène Lescrainier, verantwoordelijke van het opvangcentrum in Ransart.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op