InfoKiosk BXL antwoordt op je vragen!

Caritas International België InfoKiosk BXL antwoordt op je vragen!

Het project moet sociale diensten toegankelijker maken. - © Caritas International

Het project moet sociale diensten toegankelijker maken. - © Caritas International

12/02/2024

InfoKiosk BXL is van start gegaan in juli 2023. Het gaat om een proefproject dat één jaar loopt. Met dit project worden de maatschappelijke noden in Brussel geëvalueerd. Ook worden mensen, die steun of hulp zoeken voor hun leven in de stad, doorverwezen. Saskia Curchod en Pieter Van Roeyen maken een voorlopige balans op. Saskia is verantwoordelijk voor het project, Pieter is haar coördinator.

InfoKiosk BXL werd bedacht vanuit de noodzaak om sociale diensten in Brussel toegankelijker te maken. Het sociale landschap is ingewikkeld, je weg daarin vinden is moeilijk. “Zelfs professionals hebben het lastig om echt alle organisaties te kennen”, weet Saskia Curchod. “Voor het brede publiek is het dikwijls een ramp. Veel mensen weten gewoon niet waar ze naartoe moeten.”

Inspelen op reële noden

Het was de bedoeling om een dienst te creëren die al het bestaande aanvult: een plek waar je informatie vindt en waar wordt doorverwezen, voor personen die sociale steun zoeken in Brussel. De bijstand, aangeboden door InfoKiosk BXL, is erg ruim. Vragen kunnen gaan over de nood om een rijbewijs te halen, het vinden van een arts of psycholoog, een inschrijving op school, het maken van een afspraak bij de gemeente.

“Meestal gaat het om elementaire noden van mensen”, vertelt Saskia. “Ze zoeken bijvoorbeeld naar een job of willen informatie over gezinshereniging of een verblijfsdocument. We zien ook almaar meer mensen die met ons komen praten over hun geestelijke problemen.” Het illustreert hoe kwetsbaar de personen zijn die begeleiding krijgen.

Caritas International België InfoKiosk BXL antwoordt op je vragen!

Mensen zouden alle antwoorden op één enkele plek moeten kunnen vinden.

Saskia Curchod, verantwoordelijk voor het project

InfoKiosk BXL wil de meest voorkomende noden inventariseren en een sociale kaart opstellen zodat iedere organisatie personen die steun zoeken snel kan doorverwijzen. “We willen vermijden dat mensen de hele tijd van het kastje naar de muur worden gestuurd”, aldus Saskia. “Ze zouden alle antwoorden op één enkele plek moeten kunnen vinden.”

Verblijfspapieren en integratie

Deze dienst is alleen toegankelijk voor personen die verblijfspapieren hebben: mensen met een studenten- of werkvisum, Europese burgers, erkende vluchtelingen, personen met subsidiaire bescherming, Belgen van buitenlandse afkomst, personen met een ander document. We willen ons eerder concentreren op het integratieparcours dan op noodsituaties. “In zes maanden tijd zagen we meer dan 200 mensen », legt Saskia uit. “Ook wanneer mensen papieren hebben, blijven er hindernissen bestaan. Het is belangrijk dat je de tijd neemt om aan hen uit te leggen dat ze niet alleen zijn. De dienst werkt in principe op basis van eenmalige consultaties. Als individuele opvolging nodig is, verwijs ik door naar de sociale dienst van Caritas.”

Saskia onderstreept dat er ook veel resultaat wordt geboekt via het platform WhatsApp. Via WhatsApp kunnen personen gemakkelijk documenten delen zodat ze zich niet moeten verplaatsen. De spreekuren worden gehouden in het Frans, het Nederlands, het Engels en het Spaans. Als communicatie in een andere taal noodzakelijk is, wordt altijd wel een oplossing gevonden.

Caritas International België InfoKiosk BXL antwoordt op je vragen!

Complexe maatschappelijke realiteit

De personen die langskomen, zijn in het algemeen weinig geïnformeerd over hun rechten. Ze weten niet tot wie ze zich moeten wenden. Ze hebben soms verkeerde inlichtingen en weten ook niet goed op welke middelen ze een beroep kunnen doen.
“De structuren verzuipen in het werk. Ze spelen de hete aardappel naar elkaar door, wat leidt tot een vicieuze cirkel en veel verwarring”, merkt Saskia.

Met InfoKiosk BXL wil Saskia de samenwerking tussen Brusselse organisaties versterken en informatie over alle bestaande diensten bundelen.

Praktisch

Spreekuren:

  • Caritas International België, Liefdadigheidstraat 42, 1210 Sint-Joost-ten-Node.
    Maandag en donderdag van 13.00u tot 16.30u. Zonder afspraak
  • 22Rogier, Rogierlaan 22, 1030 Schaarbeek
    Op maandagen van 9.00u tot 12.00u. Zonder afspraak.

Telefoon & boodschappen:

Via WhatsApp : +32 474 94 54 62. Van maandag tot vrijdag, tussen 9.00u en 17.00u.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten