Fedasil Info Point – een plek waar ontbrekende informatie te vinden is

Caritas International België Fedasil Info Point – een plek waar ontbrekende informatie te vinden is

Het Fedasil Info Point is open van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 13u. © Caritas International

Het Fedasil Info Point is open van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 13u. © Caritas International

18/01/2024

In september 2023 opende Fedasil het Fedasil Info Point, naast het opvangcentrum Brussel Bordet. Caritas International organiseert daar spreekuren. Wie zijn weg niet vindt naar de sociale diensten, kan bij het Fedasil Info Point terecht om antwoord te krijgen op allerlei vragen. Alle nuttige informatie is op één plek samengebracht.

Het migratieparcours van een persoon is vaak bezaaid met struikelblokken. Er zijn heel wat vragen. Veel migranten voelen zich verloren in een land dat ze niet kennen: hoe moeten ze aan een procedure beginnen? Op welke plaatsen kan je hulp krijgen? En welke rechten kan je laten gelden? Daarom opende Fedasil het Fedasil Info Point. Mensen die internationale bescherming wensen en migranten op doorreis met of zonder verblijfsdocumenten kunnen aankloppen in de Héger-Bordetstraat, naast het opvangcentrum. Ze krijgen er administratieve ondersteuning en informatie over hun procedure. De medewerkers verwijzen hen medisch door, geven juridisch advies, leggen uit hoe je aan een job of opleiding geraakt en leggen contacten voor het vinden van psychologische begeleiding of huisvesting.

Fedasil wilde diverse maatschappelijke spelers bijeenbrengen op dit adres en zo veel informatie en dienstverlening bundelen. Een team van maatschappelijk werkers van Caritas International werkt sinds de start mee aan het Fedasil Info Point. De mensen die er langskomen kunnen ook een beroep doen op vertalers van het UEAA1 en bemiddelaars.

Coraline Caliman, één van de maatschappelijk werkers van Caritas International: “Typisch voor Caritas is dat wij er zijn voor mensen die al een verblijfsdocument hebben gekregen. Wij proberen de brug te slaan tussen de persoon met een vraag en meer gespecialiseerde diensten, tweedelijnsdiensten. Soms zoeken ze een advocaat. Maar het kan ook gaan om voedselhulp, sociale rechten, werknemersrechten enzovoort.”

Caritas International België Fedasil Info Point – een plek waar ontbrekende informatie te vinden is

Het is een belangrijke plek om het gebrek aan informatie weg te werken voor mensen die de weg niet vinden naar sociale diensten of die op straat leven.

Coraline Caliman, maatschappelijk werker van Caritas International

“Het Fedasil Info Point is een belangrijke plek om het gebrek aan informatie weg te werken voor mensen die de weg niet vinden naar sociale diensten of die op straat leven”, vertelt Coraline. “Denk maar aan de huidige opvangcrisis en de verzoekers om internationale bescherming die nog geen plaats hebben in een opvangcentrum. In die gevallen is er dus nog geen maatschappelijk werker om de procedure op te volgen. Het is dan ook belangrijk dat plekken zoals deze bestaan zodat ook deze mensen toegang hebben tot informatie.”

Het Fedasil Info Point kan niets doen voor personen die nog op een opvangplaats wachten. Voor hen is er een wachtlijst bij Fedasil, los van het Fedasil Info Point.

Praktisch

  • Adres : Héger-Bordetstraat, vlak bij de Hallepoort en naast het Fedasil-centrum Brussel-Bordet
  • Openingsuren : van maandag tot vrijdag, van 9.00u tot 13.00u
  • Vertalers : Arabisch, Tigrinya, Pashto
Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten