Welkom in onze Info Kiosk BXL!

Caritas International België Welkom in onze Info Kiosk BXL!

Iedereen van buitenlandse origine die een verblijfsvergunning heeft en in Brussel woont, kan tijdens de openingsuren zonder afspraak binnenspringen in de Liefdadigheidstraat. Telefoneren of whatsappen kan ook.

Iedereen van buitenlandse origine die een verblijfsvergunning heeft en in Brussel woont, kan tijdens de openingsuren zonder afspraak binnenspringen in de Liefdadigheidstraat. Telefoneren of whatsappen kan ook.

17/07/2023

PLAATS:

Bij Caritas International in Brussel

DUUR:

Proefproject van 1 jaar (start in juni 2023), mogelijk verlengbaar

LOKALE PARTNERS:

We hebben contacten met een aantal organisaties (gouvernementeel en niet-gouvernementeel) die actief zijn in Brussel, zodat we hun diensten beter leren kennen en mensen zo goed mogelijk kunnen doorverwijzen.

FINANCIERING:

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF)

OFFICIËLE NAAM:

Info Kiosk BXL (onderdeel van het AccessIN-project)

DOELGROEP:

Buitenlanders met een verblijfsstatuut voor België en die wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DOEL:

Nieuwkomers helpen om snel en gemakkelijk hun weg te vinden in onze complexe samenleving.

“We stelden vast dat het publiek van Caritas soms moeite heeft om zijn weg te vinden naar de vele diensten en organisaties die beschikbaar zijn in Brussel”, zegt Saskia Curchod, die de Info Kiosk BXL leidt. “In de Info Kiosk BXL verstrekken we basisinfo en verwijzen we mensen door naar de juiste plek.”

Iedereen van buitenlandse afkomst die informatie nodig heeft, kan zonder afspraak tijdens de openingsuren binnenspringen in de Liefdadigheidstraat. Telefoneren of whatsappen kan ook.

Aangepast stadsplan

 

Van verhuizen, rijbewijzen, wonen, school, taalcursussen, mutualiteit en mentale en fysieke gezondheid: de Info Kiosk behandelt een brede waaier aan onderwerpen. “Bezoekers kunnen ook informatie krijgen over de vele diensten en organisaties die in Brussel beschikbaar zijn”, legt Saskia uit. “We bieden ook nuttige documenten aan die zijn opgesteld door Caritas of andere organisaties, zoals een stadsplan dat is aangepast aan ons publiek.”

 

 

Beter samenwerken

 

Het doel van de Info Kiosk is om nieuwkomers snel en eenvoudig wegwijs te maken in onze complexe samenleving. Daarvoor werken we intens samen met andere organisaties (al dan niet van de overheid) in Brussel. Het is niet de bedoeling om het werk van bestaande diensten over te nemen, wél om ze aan te vullen en de toegang ertoe te vergemakkelijken.

 

Waar vind je de Info Kiosk BXL?

 

  • Wil je langskomen? Dat kan:

In de Ghandi-zaal (naast de receptie).

Caritas International, Liefdadidgheidstraat 43, 1210 Brussel.

Op maandag en donderdag van 13u tot 16u30.

Geen afspraak nodig.

  • Wil je bellen op whatsappen? Dat kan:

Op: +32 474 94 54 62.

Op werkdagen van 9 tot 17u.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op