De deuren van Europa moeten open blijven voor mensen die bescherming zoeken

Caritas International België De deuren van Europa moeten open blijven voor mensen die bescherming zoeken

Isabel Corthier - Deze Irakese vrouw moest naar Jordanië vluchten, maar de levensomstandigheden daar zijn betreurenswaardig. De behoefte aan wereldwijde solidariteit met vluchtelingen is dringend, daar en elders.

Isabel Corthier - Deze Irakese vrouw moest naar Jordanië vluchten, maar de levensomstandigheden daar zijn betreurenswaardig. De behoefte aan wereldwijde solidariteit met vluchtelingen is dringend, daar en elders.

18/06/2020

Ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag, op 20 juni, roepen wij de Europese landen, waaronder België, op om de toezeggingen na te komen die in december 2019 tijdens het eerste Wereldvluchtelingenforum werden gedaan om in 2020 30.000 vluchtelingen te hervestigen en het recht op asiel en non-refoulement in Europa te beschermen.

De Covid-19-pandemie heeft vluchtelingen en verzoekers om internationale bescherming hard getroffen. Velen van hen leven in overvolle kampen of in armoede, of lopen een groter risico op uitbuiting.

Covid-19: impact op het recht op internationale bescherming

Tijdens de pandemie hebben het sluiten van de grenzen en reisbeperkingen de toegang tot asiel en bescherming in Europa ondermijnd. In veel landen zijn de registraties, de interviews en de behandelingen van asielaanvragen opgeschort of online gezet. Dit bracht grote uitdagingen met zich mee. Het hervestigingsprogramma, dat een veilige weg naar een veilig land biedt voor duizenden mensen die in vluchtelingenkampen vastzitten, staat momenteel voor onbepaalde tijd on hold. Er moet nu dringend actie worden ondernomen.

“De lidstaten moeten het recht op asiel in Europa en het beginsel van non-refoulement handhaven. De reactie op de pandemie en de nasleep ervan mag niet worden gebruikt om de rechten van de vluchtelingen te ondermijnen,” aldus Caritas Europa’s Secretaris-Generaal, Maria Nyman. De staten moeten de hervestiging en andere aanvullende toegangswegen, zoals het verstrekken van humanitaire visa, opvoeren,” voegt zij er nog aan toe.

Meer dan ooit hebben we behoefte aan wereldwijde solidariteit met degenen die op de vlucht zijn voor oorlog, crisissen en vervolging, én met de ontwikkelingslanden die al 85% van de vluchtelingen in de wereld opvangen en die bovendien zelf met ongekende uitdagingen op het gebied van de volksgezondheid worden geconfronteerd.

>>LEES OOK: Toezeggingen om kinderen van de Griekse eilanden over te brengen, moeten ook worden nagekomen

Levensgevaarlijke routes

Caritas International maakt zich ook grote zorgen over de recente gebeurtenissen en de verwarring over de opsporings- en reddingsoperaties in de Middellandse Zee. Vooral wat betreft het gebrek aan opsporings- en reddingscapaciteit, de sluiting van de havens door Malta en Italië, de detentie van geredde migranten op particuliere schepen voor de Maltese territoriale wateren, en beschuldigingen van push-backs naar Libië met medeplichtigheid van de EU-landen. Er is een gecoördineerde reactie nodig die verankerd is in de eerbiediging van het internationaal recht en een relocatiemechanisme tussen de lidstaten, die de basis moet vormen voor de totstandbrenging van een stabiel solidariteitsmechanisme en een gedeelde verantwoordelijkheid in het voorliggende, nieuwe EU-pact inzake asiel en migratie.

Uitdagingen voor de toekomst

De wereldwijde vluchtelingenpopulatie staat op een historisch hoogtepunt van 29,6 miljoen mensen. Bijkomende uitdagingen die het virus met zich meebrengt en de reactie daarop, zoals bijvoorbeeld voedselonzekerheid of vermindering van bestaansmiddelen, dreigen de gedwongen verhuizingen nog verder te doen toenemen. De herstelfase van Covid-19 moet in het teken staan van wereldwijde solidariteit en moet inclusief zijn. Het mag niemand achterlaten, ook niet de mensen die bescherming zoeken.


Dit artikel kwam tot stand in het kader van het MIND-project, dat financiële ondersteuning krijgt van de Europese Unie (DEAR – Development Education and Awareness Raising Programme). De inhoud van dit artikel valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Caritas International en geeft niet noodzakelijk de mening van de Europese Unie weer.

Caritas International België De deuren van Europa moeten open blijven voor mensen die bescherming zoeken

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten