Caritas vraagt om echte ontwikkeling

Caritas International België Caritas vraagt om echte ontwikkeling
29/01/2019

Momenteel worden nieuwe akkoorden gesmeed die een grote invloed zullen hebben op de levens van mensen op vier verschillende continenten. De akkoorden tussen enerzijds de EU en anderzijds de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) waren voer voor discussie in het Europees Parlement vorige week. Ook Caritas was erbij.

Een nieuw partnerschap dat de ambitie heeft armoede uit te roeien en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) realiseert. Dat moet volgens Caritas het resultaat zijn van de nieuwe akkoorden tussen de Europese Unie (EU) en de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS). We riepen hiertoe op tijdens een paneldiscussie in het Europees Parlement, in bijzijn van vertegenwoordigers van de Europese Commissie, parlementsleden en diplomaten.

Wat na de Cotonou-Overeenkomst?

De nieuwe akkoorden, waarover momenteel wordt onderhandeld, zullen de Cotonou-Overeenkomst[1] vervangen die volgend jaar afloopt . Deze overeenkomst vormde sinds het jaar 2000 het kader voor de relaties tussen de EU en de ACS. De opvolger ervan zal de volgende jaren een grote invloed hebben op de levens van mensen in 106 landen, en dat op vier verschillende continenten.

“De opvolger van de Overeenkomst van Cotonou is een belangrijke opstap om de inspanningen in de strijd tegen sociale en economische ongelijkheden te vernieuwen. Maar om dit te bereiken, geloven wij dat het ontwikkelingsbeleid van de EU volledig gericht moet zijn op de meest kwetsbare mensen en op de achterblijvers,” zei Tom Devriendt, advocacy coördinator bij Caritas International en voorzitter van Caritas Europa’s SDG-actiegroep.

De paneldiscussie vond plaats op 23 januari en werd mee georganiseerd door Caritas Europa[2] en Europese parlementsleden Anna Záborská (EPP) en Elly Schlein (S&D). Andere deelnemers waren Alexander Baum, adviseur van de plaatsvervangend secretaris-generaal voor mondiale en economische vraagstukken bij de onderhandelingen over ACS en Post-Cotonou bij de Europese Dienst voor Buitenlandse Zaken; Rigo Belpaire, teamleider van de post-Cotonou-task force bij de DG DEVCO; Viwanou Gnassounou, adjunct-secretaris-generaal voor duurzame economische ontwikkeling en handel bij het ACS-secretariaat; Tom Devriendt, advocacy coördinator bij Caritas International; en Daniel Thiombiano, programmamanager bij Caritas Niger.

De link tussen migratie en ontwikkeling

“De toekomst van het partnerschap tussen de EU en de ACS-landen moet niet alleen gezien worden door de bril van handel en investeringen, zoals beide onderhandelingsmandaten lijken te suggereren,” legt Tom Devriendt uit. “Veeleer geloven wij dat de nieuwe overeenkomst een kans zou kunnen bieden om ervoor te zorgen dat bij het inschakelen van de privé-sector prioriteit wordt gegeven aan interventies die een duidelijke toegevoegde waarde kunnen bieden in termen van ontwikkeling.”

Europarlementariër Schlein legde de link tussen ontwikkeling en migratie en riep op tot een coherent beleid dat ongelijkheid op de middellange en lange termijn aanpakt in plaats van migratiedoelstellingen op korte termijn.

Tijdens zijn panelinterventie werd deze problematiek ook aangehaald door Daniel Thiombiano, programmamanager bij Caritas Niger: “Terwijl de EU in onze regio strijdt tegen irreguliere migratie, wordt de regio zelf vergeten. Dit heeft een negatieve impact op onze regionale economie. We roepen op tot ontwikkeling die echt in de regio investeert.”

Ten slotte riepen de deelnemers beleidsmakers op om ervoor te zorgen dat er meer veilige en legale migratiekanalen worden gecreëerd, herinnerden aan de nood om ontwikkelingsprojecten met toegevoegde waarde voor lokale gemeenschappen en de belofte om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren en de Agenda 2030 uit te voeren.


Caritas Europa presenteerde haar visie en aanbevelingen over het nieuwe partnerschap tussen de EU en de ACS-landen in een positiepaper, voortbouwend op de jarenlange ervaring van haar netwerk bij de implementatie van ontwikkelingsprojecten in samenwerking met lokale gemeenschappen en in het werken met migrantengemeenschappen.

In de paper roept Caritas de EU en de ACS-landen op een eerlijk partnerschap tot stand te brengen, dat rekening houdt met verschillende behoeften, ontwikkelingsprioriteiten en belangen, vanuit de overtuiging dat de toekomstige overeenkomst de diepere oorzaken van armoede, conflicten, onrecht en ongelijkheid moeten aangepakt worden, zodat iedereen – ongeacht zijn migratiestatus – toegang heeft tot een waardig leven.

Caritas vraagt alle partijen rond de tafel op migratie te erkennen als een dynamisch en voordelig fenomeen voor zowel de EU als haar partnerlanden in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan.1

Hier lees je meer over de Overeenkomst van Cotonou.

2

Meer informatie op hun website.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten