Aankomst kinderen uit Griekenland: een hoopvol signaal

Caritas International België Aankomst kinderen uit Griekenland: een hoopvol signaal

Robin Hammond/Witness Change - Het is vanuit dit type kamp, hier Moria, dat deze jongeren die onlangs in België arriveerden, komen. Gezinnen wonen er zeer dicht op elkaar en zijn gedwongen om in onmenselijke hygiënische omstandigheden te leven.

Robin Hammond/Witness Change - Het is vanuit dit type kamp, hier Moria, dat deze jongeren die onlangs in België arriveerden, komen. Gezinnen wonen er zeer dicht op elkaar en zijn gedwongen om in onmenselijke hygiënische omstandigheden te leven.

04/08/2020

Deze week arriveert een groep niet-begeleide minderjarigen uit Griekenland. Dat is een hoopvol signaal vanwege de Belgische regering. We roepen meteen op tot de verdere vrijlating en relocatie van de resterende kinderen en hun families. En een extra geste vanwege de Belgische regering.

De impact van de Covid-19 pandemie laat zich in de hele wereld voelen, maar toont haar donkerste kant waar het gaat om kwetsbare bevolkingsgroepen, waaronder vluchtelingen die vandaag in overvolle kampen overleven – geïmproviseerde kampen waar hygiënische maatregelen bijzonder moeilijk op te volgen blijken en noodzakelijke toegang tot adequate gezondheidsdiensten zeer beperkt is.

Leven in de kampen steeds onmenselijker

Daarom verwelkomen we het initiatief vanwege de regering om 18 niet-begeleide kinderen van de Griekse eilanden naar België over te brengen. Maar nu is het ook tijd om nog meer solidariteit te tonen.

>>LEES OOK: Toezeggingen om kinderen van de Griekse eilanden over te brengen, moeten ook worden nagekomen

Meer dan 30.000 mensen zitten vandaag nog steeds vast op de eilanden in mensonwaardige omstandigheden. Aanbevolen maatregelen zoals fysieke afstand houden of regelmatig de handen wassen zijn onmogelijk in een omgeving als het Moria-kamp op Lesbos, waar momenteel 17.000 mensen in lockdown zitten. Van het eiland Lesbos tot de Griekse hoofdstad Athene hebben asielzoekers en erkende vluchtelingen, waarvan sommige met ernstige medische problemen, geen toegang tot gezondheidszorg of tot een dokter. Nieuwe regelgeving[1] maakt deze toegang bovendien nog moeilijker.

Nood aan extra geste

Voorlopig blijven de kampen gespaard van een catastrofe, maar we kunnen niet wachten op een uitbraak alvorens meer solidariteit te tonen. Het Griekse gezondheidsapparaat op de eilanden kan een mogelijke uitbraak niet aan. Gezien de dodelijke gevolgen die zo’n uitbraak kan hebben in een vluchtelingenkamp, roepen we op tot de verdere vrijlating en relocatie van de resterende kinderen en hun families. En een extra geste vanwege de Belgische regering. België beschikt over een significant aantal beschikbare opvangplaatsen om personen in nood op te vangen.

Laten we de urgentie aangrijpen en tonen dat we een land zijn dat bereid is om solidariteit te tonen, ook en vooral in deze moeilijke tijden.


Dit artikel kwam tot stand in het kader van het MIND-project, dat financiële ondersteuning krijgt van de Europese Unie (DEAR – Development Education and Awareness Raising Programme). De inhoud van dit artikel valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Caritas International en geeft niet noodzakelijk de mening van de Europese Unie weer.

Caritas International België Aankomst kinderen uit Griekenland: een hoopvol signaal1

The Guardian, Greece’s refugees face healthcare crisis as Lesbos Covid-19 centre closes, 30 juli 2020, geraadpleegd op 04/08/2020.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten