Tigray: voedsel, water, materiële steun als antwoord op ernstige humanitaire crisis

Caritas International België Tigray: voedsel, water, materiële steun als antwoord op ernstige humanitaire crisis

Isabel Corthier

Isabel Corthier

29/03/2021

Plaats:

Oost-Tigray, district Irob, Ethiopië

Doelgroep:

20.650 kwetsbare personen

Duur:

15 maart 2021 - 15 juli 2021

Budget:

€ 410.200

Partner:

Caritas Ethiopië - Tigray

Financiering:

Vlaamse overheid: € 200.000; Provincie Vlaams Brabant: € 25.000; Caritas International: € 185.200

Samenloop van crisissen

Meer dan 80 procent van de mensen in Ethiopië is voor zijn levensonderhoud afhankelijk van landbouw en veeteelt. Door de toenemende frequentie en omvang van extreme weersomstandigheden (droogte, overstromingen) zijn vele gemeenschappen bijzonder kwetsbaar geworden voor voedselonzekerheid.

Naast de economische en sociale gevolgen van de covidpandemie, had Oost-Tigray vorig jaar ook te maken met een sprinkhanenplaag die verantwoordelijk is voor de ergste verwoesting van landbouw-en veegronden in 70 jaar. Verwacht wordt dat ook in 2021 de sprinkhanen nog ernstige schade zullen toebrengen. En eind 2020 laaide er dan een gewapend conflict op in de regio waarbij een groot deel van de basisinfrastructuur (water – medische zorg) werd vernield, velden verwoest en het economische leven lam gelegd.

>>LEES OOK: Ethiopië: door rampen geplaagd

Deze samenloop van crisissen maakt dat er een dringende nood is aan ondersteuning in basisbehoeften zoals water, voedsel, en basisgoederen. FEWS (het Famine Early Warning Systems Network)[1] voorspelt dat de komende maanden de hongersnood zich over een groot deel van de Tigray regio zal uitbreiden. Vele huishoudens hebben hun voedselvoorraden al opgebruikt of zullen dit de komende maanden doen. Bovendien wordt verwacht dat de markt (en inkomensverdienende activiteiten) zelfs bij het uitblijven van geweld, zich de komende maanden maar traag zal herstellen.

Humanitaire hulp en duurzame plattelandsontwikkeling

Caritas International zal dankzij een rechtstreekse samenwerking met haar lokale Caritaspartner, 20.650 kwetsbare personen ondersteunen om aan de dringende noden tegemoet te komen. In alle activiteiten wordt gefocust op de meest kwetsbare huishoudens of individuen: kinderen, ouderen, huishoudens met een vrouw aan het hoofd, mindervaliden, ontheemden.

Caritas International is in dezelfde regio actief op het vlak van duurzame landbouwondersteuning. Deze noodinterventie maakt het mogelijk om de crisissituatie te overbruggen zodat deze activiteiten van voedselzekerheid en toegang tot water hervat kunnen worden.

Voedsel, water, materiële steun

  • 4.000 ondervoede kinderen onder de vijf jaar krijgen nutritionele voeding gedurende twee maanden.
  •  3.900 personen krijgen voedselpakketten gedurende twee maanden.
  • 6.000 personen in stedelijke gebieden krijgen toegang tot drinkbaar water voor drie maanden.
  • 6.570 personen van wie de huizen zijn afgebrand krijgen een onvoorwaardelijke steun van 150 euro. Dit betekent dat ze wanneer de lokale markten weer opstarten het geld kunnen besteden aan aankopen die voor hen prioritair zijn.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws