Steun aan de weerbaarheid van de gemeenschap

Caritas International België Steun aan de weerbaarheid van de gemeenschap

Isabel Corthier

Isabel Corthier

30/09/2018

Plaats:

41 gemeenschappen verdeeld over 14 provincies van Burundi

Duur:

1/08/2018 - 31/07/2022

Budget:

€ 1.712.000

Eigen fondsen:

€ 85.600

Lokale partner:

BADEC Caritas Ngozi

Caritas International België Steun aan de weerbaarheid van de gemeenschap

CONTEXT

Het was al langer bekend dat er een projectoproep zou komen over plattelandsontwikkeling, maar gezien de politieke context in Burundi werd de datum ervan steeds uitgesteld. Omdat een aantal eisen van de Europese Unie al bekend waren, in het bijzonder de voorkeur voor consortia, een brede geografische zone en een hoog minimumbudget (<=€4M), werden vanaf 2016 gesprekken gehouden om een consortium van ngo’s op te richten dat deze oproep kon beantwoorden. Het consortium bestond uit de stichting AVSI (Italië), Dierenartsen zonder Grenzen (België) en Caritas International (België). AVSI nam al snel de lead gezien haar ervaring en financiële capaciteiten.

Doelstelling

Bijdragen aan de duurzame versterking van de weerbaarheid van de Burundese plattelandsbevolking in 41 gemeenschappen verdeeld over 14 provincies.

Activiteiten

De activiteiten zijn verdeeld onder de 3 leden van het consortium. CI.be is verantwoordelijk voor de activiteiten met familiale boerderijen en plattelandsontwikkeling. In het bijzonder:

  • Promoten van geïntegreerde, continue en competitieve familiale boerderijen (approche EFICC);
  • Beschikbaarheid, toegankelijkheid en gebruik van kwaliteitsvolle zaden promoten;
  • Promoten van kleine artisanale verwerking van landbouwproducten en inkomstengenererende activiteiten;
  • Spaar- en kredietgroepen opzetten en begeleiden;
  • Promoten van vast werk waar veel werkkrachten voor nodig zijn (HIMO: Haute Intensité de Main d’œuvre)
  • Versterken van de capaciteiten van de gemeenschappen om het risico op rampen te beheersen en verminderen;

Doelpubliek

6.000 gezinnen

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws